Pressmeddelanden

Terranet AB – Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Bolaget tilldelades anslag om 614 tkr från Skyltfonden (Trafikverket) för utveckling av nya provmetoder i samarbete med AstaZero (RISE). Dan Wahrenberg tillträdde som ny CFO. Bolaget och Nihat Kücük kom överens om att avsluta Nihats tjänst som CTO. Pierre Ekwall tillträdde som ny CTO. Teckning av teckningsoption av serie TO6…

Terranet bjuder in till presentation av bokslutskommuniké den 22 februari 2024

Den 22 februari 2024 publicerar Terranet AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2023. Samma dag kl.10.00 CET ger bolagets VD Magnus Andersson och CTO Pierre Ekwall en verksamhetsuppdatering via en webbsändning. Eventet är öppet för allmänheten och livesänds digitalt. Presentationen kommer att hållas på engelska. Via webbsändningen finns möjligheten att ställa frågor skriftligen. Länk till webbsändningen: https://www.finwire.tv/webcast/terranet/2023-2/ En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Terranets hemsida. För mer information, vänligen…

Terranet meddelar första dag för handel av teckningsoptioner av serie TO8

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutade den 12 januari 2024 om att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8. För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstod till följd av emissionen beslutade styrelsen också om att emittera och…

Terranet etablerar nytt kontor i Göteborgs innovations- och fordonscentrum

Idag öppnar Terranet ett nytt kontor på Lindholmen i Göteborg. Lindholmen är känt som en av Sveriges mest dynamiska innovationshubbar, speciellt inom fordonsindustrin, och erbjuder en unik miljö där teknikutveckling, forskning och affärsmöjligheter möts. Det nya kontoret placerar Terranet i hjärtat av ett ekosystem bestående av ledande aktörer inom fordonsindustrin, inklusive underleverantörer, teknikutvecklare och fordonstillverkare.…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB den 31 januari 2024

Extra bolagsstämma i Terranet AB, org. nr. 556707-2128 (”Bolaget”) ägde rum idag, den 31 januari 2024, kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Beslut om a) antalet styrelseledamöter i Bolaget, b) val av styrelseledamot och c) fastställande av arvode till styrelseledamot.…

Avstämningsdag för överlåtelse av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare är bestämd till 2 februari 2024

Som meddelades den 12 januari 2024 har styrelsen i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt överlåta teckningsoptioner av serie TO8 till Bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO8 har nu bestämts till den 2 februari 2024. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 löper…

Terranet lämnar uppdatering i anslutning till den nyligen kommunicerade emissionen – partnerskap under 2024 på agendan.

Terranet, ett bolag som utvecklar avancerat förarstöd till fordonsindustrin, meddelar i dag att emissionslikviden om upp till 10 MSEK stärker förutsättningarna för att ingå nya partnerskap under året. Terranet är övertygat om att Bolaget med sina framsteg inom avancerat förarstöd (ADAS) har en betydande möjlighet till att ingå avtal med en eller flera ledande aktörer…

Terranet ger en uppdatering från CES, världens största tech-event. Betydelsen av Blincvision lyfts fram.

Terranet ser ett ökat intresse från fordonsindustrin efter givande möten med potentiella partners och leverantörer under CES Las Vegas 2024. Den ökade efterfrågan på snabbare och mer träffsäkra lösningar från industrin stärker Terranets position i partnerdialoger. Den 9-12 januari 2024 deltog Terranet på CES, världens största tech-event som varje år samlar de stora aktörera inom…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TERRANET AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 januari 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45. RÄTT ATT DELTA I OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden…

Terranets styrelse beslutar om riktade emissioner av units och överlåtelse av teckningsoptioner till alla aktieägare

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, har beslutat att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8 till ett antal på förhand vidtalade investerare, däribland befintliga aktieägare. För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstår till följd…

Valberedningen i Terranet föreslår Mats Fägerhag som ny ledamot i bolagets styrelse – samt information om tidigare pressmeddelande

Viktig upplysning: detta pressmeddelande har av vår distributör felaktigt skickats ut i ett fåtal kanaler, endast i en engelsk version. Bolaget arbetar tillsammans med distributören för att reda ut vad som gått fel.  Valberedningen i Terranet önskar tillföra styrelsen ytterligare spetskompetens från fordonsindustrin och föreslår därför Mats Fägerhag, tidigare VD för CEVT (Geely), som ny…

Teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades till cirka 63 procent och Terranet tillförs cirka 6,3 MSEK

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6. Totalt nyttjades 115 760 009 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 63 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av 115 760 009 B-aktier till en teckningskurs om 0,054 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs…

Terranet AB – Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Bolaget tilldelades anslag om 614 tkr från Skyltfonden (Trafikverket) för utveckling av nya provmetoder i samarbete med AstaZero (RISE). Dan Wahrenberg tillträdde som ny CFO. Bolaget och Nihat Kücük kom överens om att avsluta Nihats tjänst som CTO. Pierre Ekwall tillträdde som ny CTO. Teckning av teckningsoption av serie TO6…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB den 31 januari 2024

Extra bolagsstämma i Terranet AB, org. nr. 556707-2128 (”Bolaget”) ägde rum idag, den 31 januari 2024, kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Beslut om a) antalet styrelseledamöter i Bolaget, b) val av styrelseledamot och c) fastställande av arvode till styrelseledamot.…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TERRANET AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 januari 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45. RÄTT ATT DELTA I OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden…

Terranets styrelse beslutar om riktade emissioner av units och överlåtelse av teckningsoptioner till alla aktieägare

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, har beslutat att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8 till ett antal på förhand vidtalade investerare, däribland befintliga aktieägare. För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstår till följd…

Valberedningen i Terranet föreslår Mats Fägerhag som ny ledamot i bolagets styrelse – samt information om tidigare pressmeddelande

Viktig upplysning: detta pressmeddelande har av vår distributör felaktigt skickats ut i ett fåtal kanaler, endast i en engelsk version. Bolaget arbetar tillsammans med distributören för att reda ut vad som gått fel.  Valberedningen i Terranet önskar tillföra styrelsen ytterligare spetskompetens från fordonsindustrin och föreslår därför Mats Fägerhag, tidigare VD för CEVT (Geely), som ny…

Teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades till cirka 63 procent och Terranet tillförs cirka 6,3 MSEK

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6. Totalt nyttjades 115 760 009 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 63 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av 115 760 009 B-aktier till en teckningskurs om 0,054 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs…

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO6 i Terranet AB är idag, den 6 december 2023

Idag, den 6 december 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår till och med den 11 december 2023. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Terranet. Teckningskursen för teckningsoptionerna av…

Terranet rekryterar CTO från fordonsbranschen

Terranet har anställt Pierre Ekwall som ny CTO & SVP Engineering. Pierre kommer senast från rollen som Vehicle line manager på Einride och har tidigare erfarenhet från teknik- och innovationsutveckling från bland annat Volvo Cars, SAAB Automobile och Semcon. Anställningen påbörjas den 1 december. Pierre kommer med över 20 års erfarenhet från flera aktörer inom…

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 inleds idag

Idag, den 27 november 2023, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 11 december 2023. Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris om 0,054 SEK per aktie. Investerat belopp avrundas…

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB har fastställts till 0,054 SEK per aktie. Teckningsperioden inleds på måndag, den 27 november 2023.

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO6 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North…

Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Väsentliga händelser under tredje kvartalet Terranet informerade om kommande demonstrationer av BlincVision i laboratoriemiljö under första kvartalet och på fordon i testmiljö under andra kvartalet 2024 samt om produktutvecklingsplanen för 2024. Slutlig emissionslikvid från företrädessemissionen i juni 2023 överfördes till Terranet i början av juli. Väsentliga händelser efter periodens slut Dan Wahrenberg tillträdde som ny…

Förändring i ledningsgruppen på Terranet

Terranet och Nihat Kücük har nått en överenskommelse om att avsluta Nihats tjänst som CTO på Terranet. Syftet är att påskynda produktutvecklingen av BlincVision, vars tidigare kommunicerade tidplan kvarstår. Permanent ersättare beräknas vara på plats inom kort. Rekrytering av ny CTO från fordonsbranschen pågår och beräknas slutföras inom kort. Fram tills dess leds utvecklingsarbetet av…

Terranet bjuder in till presentation av bokslutskommuniké den 22 februari 2024

Den 22 februari 2024 publicerar Terranet AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2023. Samma dag kl.10.00 CET ger bolagets VD Magnus Andersson och CTO Pierre Ekwall en verksamhetsuppdatering via en webbsändning. Eventet är öppet för allmänheten och livesänds digitalt. Presentationen kommer att hållas på engelska. Via webbsändningen finns möjligheten att ställa frågor skriftligen. Länk till webbsändningen: https://www.finwire.tv/webcast/terranet/2023-2/ En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Terranets hemsida. För mer information, vänligen…

Terranet meddelar första dag för handel av teckningsoptioner av serie TO8

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutade den 12 januari 2024 om att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8. För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstod till följd av emissionen beslutade styrelsen också om att emittera och…

Terranet etablerar nytt kontor i Göteborgs innovations- och fordonscentrum

Idag öppnar Terranet ett nytt kontor på Lindholmen i Göteborg. Lindholmen är känt som en av Sveriges mest dynamiska innovationshubbar, speciellt inom fordonsindustrin, och erbjuder en unik miljö där teknikutveckling, forskning och affärsmöjligheter möts. Det nya kontoret placerar Terranet i hjärtat av ett ekosystem bestående av ledande aktörer inom fordonsindustrin, inklusive underleverantörer, teknikutvecklare och fordonstillverkare.…

Avstämningsdag för överlåtelse av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare är bestämd till 2 februari 2024

Som meddelades den 12 januari 2024 har styrelsen i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt överlåta teckningsoptioner av serie TO8 till Bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO8 har nu bestämts till den 2 februari 2024. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 löper…

Terranet lämnar uppdatering i anslutning till den nyligen kommunicerade emissionen – partnerskap under 2024 på agendan.

Terranet, ett bolag som utvecklar avancerat förarstöd till fordonsindustrin, meddelar i dag att emissionslikviden om upp till 10 MSEK stärker förutsättningarna för att ingå nya partnerskap under året. Terranet är övertygat om att Bolaget med sina framsteg inom avancerat förarstöd (ADAS) har en betydande möjlighet till att ingå avtal med en eller flera ledande aktörer…

Terranet ger en uppdatering från CES, världens största tech-event. Betydelsen av Blincvision lyfts fram.

Terranet ser ett ökat intresse från fordonsindustrin efter givande möten med potentiella partners och leverantörer under CES Las Vegas 2024. Den ökade efterfrågan på snabbare och mer träffsäkra lösningar från industrin stärker Terranets position i partnerdialoger. Den 9-12 januari 2024 deltog Terranet på CES, världens största tech-event som varje år samlar de stora aktörera inom…

TERRANET FORTSÄTTER UTVECKLA NYA PROVMETODER MED MEDEL FRÅN TRAFIKVERKET  

Terranet har tilldelats ett anslag på 614 000 SEK från Trafikverkets skyltfond för ett gemensamt projekt tillsammans med RISE testbädd AstaZero. Projektet, som löper under 2024, syftar till att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom utveckling av nya provmetoder och tekniker för avancerade förarstödsystem (ADAS). Projektet, med titeln ”Avsevärd olycks- och skadereduktion av oskyddade trafikanter…

Terranet bjuder in till presentation av delårsrapport för Q3 den 16 november 2023

Den 16 november publicerar Terranet AB (publ) sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Samma dag kl. 10.00 CET ger bolagets vd Magnus Andersson och CFO Dan Wahrenberg en verksamhetsuppdatering via en webbsändning. Eventet är öppet för allmänheten och sänds digitalt. Presentationen kommer att hållas på engelska. Via webbsändningen finns möjligheten att ställa frågor skriftligen. Länk till webbsändningen: https://www.finwire.tv/webcast/terranet/q3-2023/ Webcasten kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Finwires och Terranets hemsidor. För mer information,…

TERRANET OCH ASTAZERO UTVECKLAR NYA PROVMETODER FÖR AVANCERADE FÖRARSTÖDSSYSTEM

Terranet har beviljats innovationsbidrag av Vinnova, för att i samarbete med RISE testbädd AstaZero driva banbrytande forskning. Syftet är att utveckla nya ADAS-provmetoder för oskyddade trafikanter i tidskritiska olycksscenarier där avancerade förarstödssystem (ADAS) spelar en avgörande roll i att rädda liv.  Målsättningen är att förbättra trafiksäkerheten genom att utveckla nya provmetoder för såväl befintliga som nya förarstödssystem. Ambitionen för samarbetet mellan…

Uppdatering av produktutvecklingsplanen för BlincVision  

Terranet närmar sig tidpunkten för att visa upp den första prototypen av det unika förarstödssystemet BlincVision. Prototypen kommer att visas upp under första kvartalet 2024. Att demonstrera BlincVisions funktionalitet är avgörande för att sluta avtal med biltillverkare eller deras större underleverantörer. Därefter kan produkten ytterligare färdigställas för att uppnå skalfördelar i framtida produktion. Sedan Terranet…

Terranet bjuder in till presentation av delårsrapport för Q2 den 17 augusti 2023

Den 17 augusti publicerar Terranet AB (publ) sin delårsrapport för andra kvartalet 2023. Samma dag kl. 10.00 CET ger bolagets vd Magnus Andersson och CTO Nihat Küçük en verksamhetsuppdatering via en webbsändning. Eventet är öppet för allmänheten och livesänds digitalt. Presentationen kommer att hållas på engelska. Via webbsändningen finns möjligheten att ställa frågor skriftligen. Länk…

Svenska företag fortsätter att bana väg för framtidens trafiksäkerhet

Under måndag och tisdag denna vecka hade Terranet privilegiet att delta i Vision Zero-konferensen i Stockholm. Konferensen, arrangerad av Regeringskansliet, Trafikverket och Vinnova, erbjöd en plattform för svenska och internationella beslutsfattare, nyckelintressenter och forskare inom trafiksäkerhet att diskutera hur vi kan minska vägolyckor globalt genom kunskapsdelning och påverkan av viktiga aktörer. Under konferensens gång blev…

Alla
Terranet AB – Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Bolaget tilldelades anslag om 614 tkr från Skyltfonden (Trafikverket) för utveckling av nya provmetoder i samarbete med AstaZero (RISE). Dan Wahrenberg tillträdde som ny CFO. Bolaget och Nihat Kücük kom överens om att avsluta Nihats tjänst som CTO. Pierre Ekwall tillträdde som ny CTO. Teckning av teckningsoption av serie TO6…

Terranet bjuder in till presentation av bokslutskommuniké den 22 februari 2024

Den 22 februari 2024 publicerar Terranet AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2023. Samma dag kl.10.00 CET ger bolagets VD Magnus Andersson och CTO Pierre Ekwall en verksamhetsuppdatering via en webbsändning. Eventet är öppet för allmänheten och livesänds digitalt. Presentationen kommer att hållas på engelska. Via webbsändningen finns möjligheten att ställa frågor skriftligen. Länk till webbsändningen: https://www.finwire.tv/webcast/terranet/2023-2/ En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Terranets hemsida. För mer information, vänligen…

Terranet meddelar första dag för handel av teckningsoptioner av serie TO8

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutade den 12 januari 2024 om att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8. För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstod till följd av emissionen beslutade styrelsen också om att emittera och…

Terranet etablerar nytt kontor i Göteborgs innovations- och fordonscentrum

Idag öppnar Terranet ett nytt kontor på Lindholmen i Göteborg. Lindholmen är känt som en av Sveriges mest dynamiska innovationshubbar, speciellt inom fordonsindustrin, och erbjuder en unik miljö där teknikutveckling, forskning och affärsmöjligheter möts. Det nya kontoret placerar Terranet i hjärtat av ett ekosystem bestående av ledande aktörer inom fordonsindustrin, inklusive underleverantörer, teknikutvecklare och fordonstillverkare.…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB den 31 januari 2024

Extra bolagsstämma i Terranet AB, org. nr. 556707-2128 (”Bolaget”) ägde rum idag, den 31 januari 2024, kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Beslut om a) antalet styrelseledamöter i Bolaget, b) val av styrelseledamot och c) fastställande av arvode till styrelseledamot.…

Avstämningsdag för överlåtelse av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare är bestämd till 2 februari 2024

Som meddelades den 12 januari 2024 har styrelsen i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt överlåta teckningsoptioner av serie TO8 till Bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO8 har nu bestämts till den 2 februari 2024. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 löper…

Terranet lämnar uppdatering i anslutning till den nyligen kommunicerade emissionen – partnerskap under 2024 på agendan.

Terranet, ett bolag som utvecklar avancerat förarstöd till fordonsindustrin, meddelar i dag att emissionslikviden om upp till 10 MSEK stärker förutsättningarna för att ingå nya partnerskap under året. Terranet är övertygat om att Bolaget med sina framsteg inom avancerat förarstöd (ADAS) har en betydande möjlighet till att ingå avtal med en eller flera ledande aktörer…

Terranet ger en uppdatering från CES, världens största tech-event. Betydelsen av Blincvision lyfts fram.

Terranet ser ett ökat intresse från fordonsindustrin efter givande möten med potentiella partners och leverantörer under CES Las Vegas 2024. Den ökade efterfrågan på snabbare och mer träffsäkra lösningar från industrin stärker Terranets position i partnerdialoger. Den 9-12 januari 2024 deltog Terranet på CES, världens största tech-event som varje år samlar de stora aktörera inom…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TERRANET AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 januari 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45. RÄTT ATT DELTA I OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden…

Terranets styrelse beslutar om riktade emissioner av units och överlåtelse av teckningsoptioner till alla aktieägare

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, har beslutat att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8 till ett antal på förhand vidtalade investerare, däribland befintliga aktieägare. För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstår till följd…

Valberedningen i Terranet föreslår Mats Fägerhag som ny ledamot i bolagets styrelse – samt information om tidigare pressmeddelande

Viktig upplysning: detta pressmeddelande har av vår distributör felaktigt skickats ut i ett fåtal kanaler, endast i en engelsk version. Bolaget arbetar tillsammans med distributören för att reda ut vad som gått fel.  Valberedningen i Terranet önskar tillföra styrelsen ytterligare spetskompetens från fordonsindustrin och föreslår därför Mats Fägerhag, tidigare VD för CEVT (Geely), som ny…

Teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades till cirka 63 procent och Terranet tillförs cirka 6,3 MSEK

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6. Totalt nyttjades 115 760 009 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 63 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av 115 760 009 B-aktier till en teckningskurs om 0,054 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs…

Regulatoriska
Terranet AB – Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Bolaget tilldelades anslag om 614 tkr från Skyltfonden (Trafikverket) för utveckling av nya provmetoder i samarbete med AstaZero (RISE). Dan Wahrenberg tillträdde som ny CFO. Bolaget och Nihat Kücük kom överens om att avsluta Nihats tjänst som CTO. Pierre Ekwall tillträdde som ny CTO. Teckning av teckningsoption av serie TO6…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB den 31 januari 2024

Extra bolagsstämma i Terranet AB, org. nr. 556707-2128 (”Bolaget”) ägde rum idag, den 31 januari 2024, kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Beslut om a) antalet styrelseledamöter i Bolaget, b) val av styrelseledamot och c) fastställande av arvode till styrelseledamot.…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TERRANET AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 januari 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45. RÄTT ATT DELTA I OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden…

Terranets styrelse beslutar om riktade emissioner av units och överlåtelse av teckningsoptioner till alla aktieägare

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, har beslutat att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8 till ett antal på förhand vidtalade investerare, däribland befintliga aktieägare. För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstår till följd…

Valberedningen i Terranet föreslår Mats Fägerhag som ny ledamot i bolagets styrelse – samt information om tidigare pressmeddelande

Viktig upplysning: detta pressmeddelande har av vår distributör felaktigt skickats ut i ett fåtal kanaler, endast i en engelsk version. Bolaget arbetar tillsammans med distributören för att reda ut vad som gått fel.  Valberedningen i Terranet önskar tillföra styrelsen ytterligare spetskompetens från fordonsindustrin och föreslår därför Mats Fägerhag, tidigare VD för CEVT (Geely), som ny…

Teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades till cirka 63 procent och Terranet tillförs cirka 6,3 MSEK

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6. Totalt nyttjades 115 760 009 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 63 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av 115 760 009 B-aktier till en teckningskurs om 0,054 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs…

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO6 i Terranet AB är idag, den 6 december 2023

Idag, den 6 december 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår till och med den 11 december 2023. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Terranet. Teckningskursen för teckningsoptionerna av…

Terranet rekryterar CTO från fordonsbranschen

Terranet har anställt Pierre Ekwall som ny CTO & SVP Engineering. Pierre kommer senast från rollen som Vehicle line manager på Einride och har tidigare erfarenhet från teknik- och innovationsutveckling från bland annat Volvo Cars, SAAB Automobile och Semcon. Anställningen påbörjas den 1 december. Pierre kommer med över 20 års erfarenhet från flera aktörer inom…

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 inleds idag

Idag, den 27 november 2023, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 11 december 2023. Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris om 0,054 SEK per aktie. Investerat belopp avrundas…

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB har fastställts till 0,054 SEK per aktie. Teckningsperioden inleds på måndag, den 27 november 2023.

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO6 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North…

Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Väsentliga händelser under tredje kvartalet Terranet informerade om kommande demonstrationer av BlincVision i laboratoriemiljö under första kvartalet och på fordon i testmiljö under andra kvartalet 2024 samt om produktutvecklingsplanen för 2024. Slutlig emissionslikvid från företrädessemissionen i juni 2023 överfördes till Terranet i början av juli. Väsentliga händelser efter periodens slut Dan Wahrenberg tillträdde som ny…

Förändring i ledningsgruppen på Terranet

Terranet och Nihat Kücük har nått en överenskommelse om att avsluta Nihats tjänst som CTO på Terranet. Syftet är att påskynda produktutvecklingen av BlincVision, vars tidigare kommunicerade tidplan kvarstår. Permanent ersättare beräknas vara på plats inom kort. Rekrytering av ny CTO från fordonsbranschen pågår och beräknas slutföras inom kort. Fram tills dess leds utvecklingsarbetet av…

Icke regulatoriska
Terranet bjuder in till presentation av bokslutskommuniké den 22 februari 2024

Den 22 februari 2024 publicerar Terranet AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2023. Samma dag kl.10.00 CET ger bolagets VD Magnus Andersson och CTO Pierre Ekwall en verksamhetsuppdatering via en webbsändning. Eventet är öppet för allmänheten och livesänds digitalt. Presentationen kommer att hållas på engelska. Via webbsändningen finns möjligheten att ställa frågor skriftligen. Länk till webbsändningen: https://www.finwire.tv/webcast/terranet/2023-2/ En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Terranets hemsida. För mer information, vänligen…

Terranet meddelar första dag för handel av teckningsoptioner av serie TO8

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutade den 12 januari 2024 om att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8. För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstod till följd av emissionen beslutade styrelsen också om att emittera och…

Terranet etablerar nytt kontor i Göteborgs innovations- och fordonscentrum

Idag öppnar Terranet ett nytt kontor på Lindholmen i Göteborg. Lindholmen är känt som en av Sveriges mest dynamiska innovationshubbar, speciellt inom fordonsindustrin, och erbjuder en unik miljö där teknikutveckling, forskning och affärsmöjligheter möts. Det nya kontoret placerar Terranet i hjärtat av ett ekosystem bestående av ledande aktörer inom fordonsindustrin, inklusive underleverantörer, teknikutvecklare och fordonstillverkare.…

Avstämningsdag för överlåtelse av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare är bestämd till 2 februari 2024

Som meddelades den 12 januari 2024 har styrelsen i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt överlåta teckningsoptioner av serie TO8 till Bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO8 har nu bestämts till den 2 februari 2024. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 löper…

Terranet lämnar uppdatering i anslutning till den nyligen kommunicerade emissionen – partnerskap under 2024 på agendan.

Terranet, ett bolag som utvecklar avancerat förarstöd till fordonsindustrin, meddelar i dag att emissionslikviden om upp till 10 MSEK stärker förutsättningarna för att ingå nya partnerskap under året. Terranet är övertygat om att Bolaget med sina framsteg inom avancerat förarstöd (ADAS) har en betydande möjlighet till att ingå avtal med en eller flera ledande aktörer…

Terranet ger en uppdatering från CES, världens största tech-event. Betydelsen av Blincvision lyfts fram.

Terranet ser ett ökat intresse från fordonsindustrin efter givande möten med potentiella partners och leverantörer under CES Las Vegas 2024. Den ökade efterfrågan på snabbare och mer träffsäkra lösningar från industrin stärker Terranets position i partnerdialoger. Den 9-12 januari 2024 deltog Terranet på CES, världens största tech-event som varje år samlar de stora aktörera inom…

TERRANET FORTSÄTTER UTVECKLA NYA PROVMETODER MED MEDEL FRÅN TRAFIKVERKET  

Terranet har tilldelats ett anslag på 614 000 SEK från Trafikverkets skyltfond för ett gemensamt projekt tillsammans med RISE testbädd AstaZero. Projektet, som löper under 2024, syftar till att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom utveckling av nya provmetoder och tekniker för avancerade förarstödsystem (ADAS). Projektet, med titeln ”Avsevärd olycks- och skadereduktion av oskyddade trafikanter…

Terranet bjuder in till presentation av delårsrapport för Q3 den 16 november 2023

Den 16 november publicerar Terranet AB (publ) sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Samma dag kl. 10.00 CET ger bolagets vd Magnus Andersson och CFO Dan Wahrenberg en verksamhetsuppdatering via en webbsändning. Eventet är öppet för allmänheten och sänds digitalt. Presentationen kommer att hållas på engelska. Via webbsändningen finns möjligheten att ställa frågor skriftligen. Länk till webbsändningen: https://www.finwire.tv/webcast/terranet/q3-2023/ Webcasten kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Finwires och Terranets hemsidor. För mer information,…

TERRANET OCH ASTAZERO UTVECKLAR NYA PROVMETODER FÖR AVANCERADE FÖRARSTÖDSSYSTEM

Terranet har beviljats innovationsbidrag av Vinnova, för att i samarbete med RISE testbädd AstaZero driva banbrytande forskning. Syftet är att utveckla nya ADAS-provmetoder för oskyddade trafikanter i tidskritiska olycksscenarier där avancerade förarstödssystem (ADAS) spelar en avgörande roll i att rädda liv.  Målsättningen är att förbättra trafiksäkerheten genom att utveckla nya provmetoder för såväl befintliga som nya förarstödssystem. Ambitionen för samarbetet mellan…

Uppdatering av produktutvecklingsplanen för BlincVision  

Terranet närmar sig tidpunkten för att visa upp den första prototypen av det unika förarstödssystemet BlincVision. Prototypen kommer att visas upp under första kvartalet 2024. Att demonstrera BlincVisions funktionalitet är avgörande för att sluta avtal med biltillverkare eller deras större underleverantörer. Därefter kan produkten ytterligare färdigställas för att uppnå skalfördelar i framtida produktion. Sedan Terranet…

Terranet bjuder in till presentation av delårsrapport för Q2 den 17 augusti 2023

Den 17 augusti publicerar Terranet AB (publ) sin delårsrapport för andra kvartalet 2023. Samma dag kl. 10.00 CET ger bolagets vd Magnus Andersson och CTO Nihat Küçük en verksamhetsuppdatering via en webbsändning. Eventet är öppet för allmänheten och livesänds digitalt. Presentationen kommer att hållas på engelska. Via webbsändningen finns möjligheten att ställa frågor skriftligen. Länk…

Svenska företag fortsätter att bana väg för framtidens trafiksäkerhet

Under måndag och tisdag denna vecka hade Terranet privilegiet att delta i Vision Zero-konferensen i Stockholm. Konferensen, arrangerad av Regeringskansliet, Trafikverket och Vinnova, erbjöd en plattform för svenska och internationella beslutsfattare, nyckelintressenter och forskare inom trafiksäkerhet att diskutera hur vi kan minska vägolyckor globalt genom kunskapsdelning och påverkan av viktiga aktörer. Under konferensens gång blev…