Terranet AB

Terranet AB (publ) har två aktieslag, A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar inne-havaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

Terranet AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm

Omvandling av A-aktier i Terranet AB

Nästa omvandlingsperiod är den 1-31 januari 2022 samt 1-30 april 2022.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur

Aktieägare Antal aktier A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Maida Vale Capital AB 44 446 035 44 446 035 16,78 % 16,71 %
Försäkrings AB Avanza Pension 19 865 637 19 865 637 7,50 % 7,47 %
Olsson Fredrik 8 125 000 8 125 000 3,07 % 3,05 %
Aleksov Oliver 8 117 394 8 117 394 3,06 % 3,05%
Knutsson Holdings AB 7 933 328 7 933 328 2,99 % 2,98 %
Nordnet Pensionsförsäkring 4 023 494 4 023 494 1,52% 1,51 %
Hultbom Maths 2 425 905 2 425 905 0,92 % 0,91 %
Strandberg Lennart 588 176 769 250 0,51 % 0,73 %
Nilsson Percy 1 881 122 1 881 122 0,71 % 0,71 %
Banque Pictet & Cie 1 861 604 1 861 604 0,86 % 0,85 %
Övriga aktieägare 166 233 737 368 213 164 327 024  62,02 % 60,98 %
TOTALT 314 852 930

1 137 463

313 715 467

100,0 % 100,0 %

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 30 september 2021.