Terranet AB

Terranet AB (publ) har två aktieslag, A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

Terranet AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm

Omvandling av A-aktier i Terranet AB

Omvandling av A-aktier till B-aktier kan göras vid tre tillfällen per år; januari, april och oktober.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur 2024-05-31

Aktieägare Antal aktier A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Maida Vale Capital AB 156 714 248 0 156 714 248 17,45 17,45
Oliver Aleksov 46 673 972 0 46 673 972 5,20 5,20
Barsum Hanna 20 210 000 0 20 210 000 2,25 2,25
Mario Pereira 15 328 422 0 15 328 422 1,71 1,71
Knutsson Holdings AB 10 315 570 0 10 315 570 1,15 1,15
SKIPSAB AB 8 350 548 0 8 350 548 0,93 0,93
IBKR Financial Services 8 124 072 0 8 124 072 0,90 0,90
Anders Rantén 8 000 000 0 8 000 000 0,89 0,89
Emmanuel Sabelsjö 7 588 708 0  7 970 548 0,85 0,85
Clearstream banking 7 495 842 0 7 495 842 0,83 0,83
Övriga aktieägare 609 201 625 1 083 063 608 118 562 67,84 67,84
Totalt 898 003 007 1 083 063 896 919 944 100,00 100,00

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.