Terranet AB

Terranet AB (publ) har två aktieslag, A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

Terranet AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm

Omvandling av A-aktier i Terranet AB

Omvandling av A-aktier till B-aktier kan göras vid tre tillfällen per år; januari, april och oktober.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur 2022-06-30

Aktieägare Antal aktier A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
MAIDA VALE CAPITAL AB 54 897 063 0 54 897 063 16,82 16,77
AVANZA PENSION 20 861 196 0 20 861 196 6,39 6,37
ALEKSOV, OLIVER 10 865 817 0 10 865 817 3,33 3,32
KNUTSSON HOLDINGS AB 10 131 074 0 10 131 074 3,10 3,09
OLSSON, CARL FREDRIK BERTIL 9 750 000 0 9 750 000 2,99 2,98
IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY 7 193 073 0 7 193 073 2,20 2,00
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 6 226 578 0 6 226 578 1,91 1,90
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 4 943 333  2 084 4 941 249 1,52 1,51
HULTBOM, MATHS PER GUSTAF 3 979 863 0 3 979 863 1,22 1,22
SKANDINAVISKA ISOLERINGSPROJEKT 2 514 189 0 2 514 189 0,77 0,77
Övriga aktieägare 194 927 217 1 082 379 193 844 838  59,75 59,87
Totalt antal aktier 326 289 403 1 084 463 325 204 940 100,0 100,0

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.