Terranet AB

Terranet AB (publ) har två aktieslag, A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

Terranet AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm

Omvandling av A-aktier i Terranet AB

Omvandling av A-aktier till B-aktier kan göras vid tre tillfällen per år; januari, april och oktober.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur 2023-01-31

Aktieägare Antal aktier A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
MAIDA VALE CAPITAL AB 57 834 896 0 57 834 896 17,73 17,67
AVANZA PENSION 19 527 354 0 19 527 354 5,98 5,96
KNUTSSON HOLDINGS AB 10 131 074 0 10 131 074 3,10 3,09
OLSSON, CARL FREDRIK BERTIL 10 001 000 0 10 001 000 3,07 3,05
ALEKSOV, OLIVER 7 665 817 0 7 665 817 2,35 2,34
IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY 7 178 073 0 7 178 073 2,20 2,19
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 6 145 291 0 6 145 291 1,88 1,88
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 5 029 166 2 084 5 027 082 1,54 1,54
HULTBOM, PER 4 110 000 0 4 110 000 1,26 1,26
SKANDINAVISKA ISOLERINGSPROJEKT 2 864 189 0 2 864 189 0,88 0,87
Övriga aktieägare 195 802 543 1 082 379 194 720 164 60,01 60,15
Totalt 326 289 403 1 084 463 325 204 940 100,00 100,00

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.