TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB (publ) har två aktieslag,
A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar inne-havaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

TerraNet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
E-post: info@fnca.se

Omvandling av A-aktier i TerraNet Holding AB

Nästa omvandlingsperiod är den 1-31 oktober 2020.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur

Aktieägare Antal aktier A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Maida Vale Capital AB 25 159 723 25 159 723 14,8 % 14,6 %
Försäkrings AB Avanza Pension 12 096 002 12 096 002 7,1 % 7,0 %
Nordnet Pension 6 177 967 6 177 967 3,6 % 3,6 %
Knutsson Holdings AB 5 949 996 5 949 996 3,5 % 3,4 %
Fredrik Olsson 4 374 072 4 374 072 2,6 % 2,5 %
Övriga aktieägare 115 745 117 3 015 356 112 729 761 68,3 % 68,8 %
TOTALT 169 502 877 3 015 356 166 487 521 100,0 % 100,0 %

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 4 augusti 2020.