Terranet Holding AB

Terranet Holding AB (publ) har två aktieslag,
A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar inne-havaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

Terranet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm

Omvandling av A-aktier i Terranet Holding AB

Nästa omvandlingsperiod är den 1-30 april 2021.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur

Aktieägare Antal aktier A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Maida Vale Capital AB 34 901 757 34 901 757 16,08 % 15,87 %
Försäkrings AB Avanza Pension 17 957 599 17 957 599 8,28 % 8,17 %
Knutsson Holdings AB 7 933 328 7 933 328 3,66 % 3,61 %
Fredrik Olsson 6 250 000 6 250 000 2,88 % 2,8 %
Erdogu Gül Özlem 4 000 000 4 000 000 1,84 % 1,82 %
Aleksov Oliver 3 617 394 3 617 394 1,67 % 1,65 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 308 187 3 308 187 1,52 % 1,5 %
Nilsson Percy 2 113 332 2 113 332 0,97 % 0,96 %
Tennström, Rolf 1 931 000 1 931 000 0,89 % 0,88 %
Banque Pictet & Cie 1 861 604 1 861 604 0,86 % 0,85 %
Övriga aktieägare 134 993 666 1 170 963 112 729 761 61,43 % 61,51 %
TOTALT 217 006 263 2 855 900 214 150 363 100,0 % 100,0 %

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 4 augusti 2020.