TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB (publ) har två aktieslag,
A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar inne-havaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

TerraNet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
E-post: info@fnca.se

Omvandling av A-aktier i TerraNet Holding AB

Nästa omvandlingsperiod är den 1-31 oktober 2020.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur

Aktieägare Antal aktier A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 12 755 389 16 806 12 738 583 25,3% 23,8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 8 127 624 38 395 8 089 229 16,1% 15,2%
Danske Bank A/S, Sverige Filial 6 592 595 149 354 4 807 237 13,1% 9,5%
SEB AB, Corporate Actions 6 093 592 707 027 5 386 565 12,1% 12,7%
Swedbank AB 5 546 156 185 319 5 360 837 11,0% 10,7%
Övriga aktieägare 13 023 301 1 981 367 11 041 934 25,8% 28,0%
TOTALT 50 502 653 3 078 268 47 424 385 100,0% 100,0%

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 22 november 2019.