Terranet AB

Terranet AB (publ) har två aktieslag, A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

Terranet AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm

Omvandling av A-aktier i Terranet AB

Omvandling av A-aktier till B-aktier kan göras vid tre tillfällen per år; januari, april och oktober.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur 2024-04-30

Aktieägare Antal aktier A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Maida Vale Capital AB 162 258 842 0 162 258 842 18,07 18,07
Oliver Aleksov 46 673 972 0 46 673 972 5,20
Barsum Hanna 20 210 000 0 20 210 000 2,25 2,25
Mario Pereira 14 950 271 0 14 950 271 1,66 1,66
Knutsson Holdings AB 10 315 570 0 10 315 570 1,15 1,15
IBKR Financial Services 8 248138 0  8 248138 0,92 0,92
Anders Rantén 8 000 000 0 8 000 000 0,89 0,89
SKIPSAB AB 7 970 548 0  7 970 548 0,89 0,89
Emmanuel Sabelsjö 7 588 708 0  7 970 548 0,85 0,85
Clearstream banking 6 843 842 0 6 843 842 0,76 0,76
Övriga aktieägare 619 375 666 1 084 463 618 291 203 68,97 68,97
Totalt 898 003 007 1 084 463 896 918 544 100,00 100,00

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.