Terranet AB

Terranet AB (publ) har två aktieslag, A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

Terranet AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm

Omvandling av A-aktier i Terranet AB

Omvandling av A-aktier till B-aktier kan göras vid tre tillfällen per år; januari, april och oktober.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur 2023-07-31

Aktieägare Antal aktier A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Maida Vale Capital AB 130 254 547 0 130 254 547 20,37 20,34
Avanza Pension 26 955 745 0 26 955 745 4,22 4,21
Oliver Aleksov 21 555 817 0 21 555 817 3,37 3,37
Mangold Fondkommission AB 19 520 993 0 19 520 993 3,05 3,05
Formue Nord Fokus A/S 15 947 657 0 15 947 657 2,49 2,49
Nordnet Pensionsförsäkring AB 10 628 872 0 10 628 872 1,66 1,66
Knutsson Holdings AB 10 315 570 0 10 315 570 1,61 1,61
Olsson Carl Fredrik 8 809 867 0 8 809 867 1,38 1,38
IBKR Financial Services AG, W8IMY 8 247 872 0 8 247 872 1,29 1,29
Sabelsjo Emanuel 8 206 104 0 8 206 104 1,28 1,28
Övriga aktieägare 378 942 816 1 084 463 377 858 353 59,28 59,32
Totalt 639 385 860 1 084 463 638 301 397 100,00 100,00

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.