Analytikerrapporter

 

Teckningsoptioner

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020:3 sker under perioden från och med den 23 augusti 2021 till och med den 3 september 2021. Varje teckningsoption av serie 2020:3 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021, dock lägst motsvarande kvotvärdet för TerraNets aktie under teckningsperioden och högst 0,80 SEK per B-aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020:3 kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt 40,4 MSEK.