Stämmor

Formulär för förhandsröstning Extra Bolagsstämma 16 december 2021

Detaljer

Fullmaktsformulär Extra bolagsstämma 16 december 2021

Detaljer

Extra bolagsstämma september 2020

Stämmoprotokoll 4 september 2020

Detaljer

Årsstämma 2020

Årsstämmoprotokoll 15 maj 2020

Detaljer

Extra bolagsstämma februari 2020

Stämmoprotokoll 20 februari 2020

Detaljer

Extra bolagsstämma december 2019

Stämmoprotokoll 18 december 2019

Detaljer

Årsstämma 2019

Årstämmoprotokoll 17 maj 2019

Detaljer

Extra bolagsstämma 4 februari 2019

Stämmoprotokoll 4 februari 2019

Detaljer

Styrelse

Göran Janson
Född 1956. Styrelseordförande sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Göran Janson är en serieentreprenör, coach/mentor och rådgivare till ledningsgrupper, styrelser och individuella ledare, likaså grundare och medgrundare till flertalet företag och stiftelser. Göran har en civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan.

Göran har mer är 40 års erfarenhet inom områden som forskning och utveckling, produktledning, marknadsföring och försäljning, samt exekutiv ledning. Sammantaget har Göran 30 års erfarenhet i roller som CEO och CTO, styrelsemedlem och ordförande, och i dessa sammanhang också arbetat med företagsförvärv och samgåenden.

Göran Jansson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 367 500 B-aktier

Michel Roig
Född 1976. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet:

Michel Roig har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds tekniska högskola och är Senior VP Business Line Payments & Access på Fingerprint Cards. Michel Roig har erfarenhet av affärsutveckling och försäljning från flera innovationsbolag inom mobiltelefoni och annan konsumentteknik. Både från större bolag som Ericsson och särskilt från Fingerprint Cards AB som är pionjärer inom biometri och identifikationsteknik. Michel Roig har tidigare haft roller som Sales Director Smartcards på Fingerprint Cards AB, Senior Director Fingerprint Cards AB, Vice President & General Manager Aava Mobile Oy UK & Nordics, Vice President & Head of Sales and Marketing TerraNet.

Michel Roig är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 62 500 B-aktier.

Lars Novak
Född 1965. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet:

Lars Novak har en civilingenjörsexamen i datateknik från Lunds tekniska högskola. Lars Novak är Development Manager på Sinch, ett bolag som utvecklar mjukvara för meddelandekommunikation och är världens största leverantör av mobila transaktionsnätverk. Lars Novak har gedigen erfarenhet från mobilbranschens största företag, Sony Mobile och Sony Ericsson, där han hade olika roller i över 20 år.

Lars Novak är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare

Innehav i bolaget: 62 500 B-aktier.

Karolina Bjurehed
Född 1978. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Karolina Bjurehed är utbildad Systemvetare från Högskolan i Borås samt Göteborgs Universitet. Karolina Bjurehed har en bakgrund med över 15 års erfarenhet från IT, business och innovation inom fordonsindustrin och telekomindustrin. Hon har ett väl utvecklat globalt nätverk inom Automotive och har arbetat globalt under många år. Karolina Bjurehed är aktiv som startup-mentor och är involverad i flera startup acceleratorer världen över. Karolina Bjurehed driver även eget bolag med fokus på hästavel och inackorderingsverksamhet. Tidigare befattningar omfattar bland annat flertalet roller inom IT och Digital på Volvo Cars, men även Product Owner Web and Mobile vid Ericsson i Borås och Projektledare Web och Mobile vid Högskolan i Borås. Carolina Bjurehed är för närvarande Head of Investment Relations på Volvo Cars Tech Fund.

Karolina Bjurehed är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0

Arne Hansson
Född 1961. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Arne Hansson har en civilekonomexamen från Lunds universitet med inriktning på Strategi & Styrsystem. Arne Hansson har över tjugo års internationell erfarenhet från bolag som; Trelleborg AB, Mars Inc., Ericsson och Sony Ericsson, där han innehaft ett brett spektrum av ledande roller som till exempel National Sales Director, VP & Regional Head of Operations APAC, CFO, Global Head of Sourcing. De senaste tio åren har Arne Hansson ägnat åt entreprenörskap, innovation och affärsutveckling, grundat egna bolag, agerat som affärsutvecklingskonsult, och innehar sedan två år tillbaka rollen som VD på Ideon Open AB, där han leder en grupp av innovationsspecialister som arbetar med klienter som Alfa Laval och Stora Enso.

Arne Hansson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0

Revisor

Till revisor omvaldes på årsstämman 2020 revisionsfirman Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Huvudansvarig revisor:

Rickard Peters
Auktoriserad revisor

Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö
www.deloitte.se

Bolagsordning

Detaljer
Valberedning