Stämmor

Extra bolagsstämma september 2020

Stämmoprotokoll 4 september 2020

Detaljer

Årsstämma 2020

Årsstämmoprotokoll 15 maj 2020

Detaljer

Extra bolagsstämma februari 2020

Stämmoprotokoll 20 februari 2020

Detaljer

Extra bolagsstämma december 2019

Stämmoprotokoll 18 december 2019

Detaljer

Årsstämma 2019

Årstämmoprotokoll 17 maj 2019

Detaljer

Extra bolagsstämma 4 februari 2019

Stämmoprotokoll 4 februari 2019

Detaljer

Styrelse

Göran Janson
Född 1956. Styrelseordförande sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Göran Janson är en serieentreprenör, coach/mentor och rådgivare till ledningsgrupper, styrelser och individuella ledare, likaså grundare och medgrundare till flertalet företag och stiftelser. Göran har en civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan.

Göran har mer är 40 års erfarenhet inom områden som forskning och utveckling, produktledning, marknadsföring och försäljning, samt exekutiv ledning. Sammantaget har Göran 30 års erfarenhet i roller som CEO och CTO, styrelsemedlem och ordförande, och i dessa sammanhang också arbetat med företagsförvärv och samgåenden.

Göran Jansson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 367 500 B-aktier

Michel Roig
Född 1976. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet:

Michel Roig har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds tekniska högskola och är Senior VP Business Line Payments & Access på Fingerprint Cards. Michel Roig har erfarenhet av affärsutveckling och försäljning från flera innovationsbolag inom mobiltelefoni och annan konsumentteknik. Både från större bolag som Ericsson och särskilt från Fingerprint Cards AB som är pionjärer inom biometri och identifikationsteknik. Michel Roig har tidigare haft roller som Sales Director Smartcards på Fingerprint Cards AB, Senior Director Fingerprint Cards AB, Vice President & General Manager Aava Mobile Oy UK & Nordics, Vice President & Head of Sales and Marketing TerraNet.

Michel Roig är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 62 500 B-aktier.

Christian Rasmusson
Född 1963. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Christian Rasmusson har en jur kand från Lunds universitiet och är medlem i Sveriges Advokatsamfund. Han är ägare av Öresund Advokat som han startede år 2012. Christian biträder företrädesvis ägarledda affärsverksamheter som har anknytning till Öresundsregionen.

I stor utsträckning är Christian verksam inom bygg- och fastighetssektorn men biträder klienter även inom handel, tillverkning och annan affärsverksamhet. Han har varit delaktig i ett flertal affärstransaktioner omfattande såväl överlåtelser som kapitalanskaffning. Genom Christians gedigna nätverk träffar klienter nya kontakter som bidrar till klientens framgång och verksamhetsutveckling.

Christian Rasmusson har ett flertal styrelseuppdrag, varav flera såsom styrelseordföranden och brinner särskilt för sitt engagemang inom Hockeyallsvenskan.

Christian Rasmusson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0

Karolina Bjurehed
Född 1978. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Karolina Bjurehed är utbildad Systemvetare från Högskolan i Borås samt Göteborgs Universitet. Karolina Bjurehed har en bakgrund med över 15 års erfarenhet från IT, business och innovation inom fordonsindustrin och telekomindustrin. Hon har ett väl utvecklat globalt nätverk inom Automotive och har arbetat globalt under många år. Karolina Bjurehed är aktiv som startup-mentor och är involverad i flera startup acceleratorer världen över. Karolina Bjurehed driver även eget bolag med fokus på hästavel och inackorderingsverksamhet. Tidigare befattningar omfattar bland annat flertalet roller inom IT och Digital på Volvo Cars, men även Product Owner Web and Mobile vid Ericsson i Borås och Projektledare Web och Mobile vid Högskolan i Borås. Carolina Bjurehed är för närvarande Head of Investment Relations på Volvo Cars Tech Fund.

Karolina Bjurehed är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0

Arne Hansson
Född 1961. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Arne Hansson har en civilekonomexamen från Lunds universitet med inriktning på Strategi & Styrsystem. Arne Hansson har över tjugo års internationell erfarenhet från bolag som; Trelleborg AB, Mars Inc., Ericsson och Sony Ericsson, där han innehaft ett brett spektrum av ledande roller som till exempel National Sales Director, VP & Regional Head of Operations APAC, CFO, Global Head of Sourcing. De senaste tio åren har Arne Hansson ägnat åt entreprenörskap, innovation och affärsutveckling, grundat egna bolag, agerat som affärsutvecklingskonsult, och innehar sedan två år tillbaka rollen som VD på Ideon Open AB, där han leder en grupp av innovationsspecialister som arbetar med klienter som Alfa Laval och Stora Enso.

Arne Hansson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0

Lars Novak
Född 1965. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet:

Lars Novak har en civilingenjörsexamen i datateknik från Lunds tekniska högskola. Lars Novak är Development Manager på Sinch, ett bolag som utvecklar mjukvara för meddelandekommunikation och är världens största leverantör av mobila transaktionsnätverk. Lars Novak har gedigen erfarenhet från mobilbranschens största företag, Sony Mobile och Sony Ericsson, där han hade olika roller i över 20 år.

Lars Novak är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare

Innehav i bolaget: 62 500 B-aktier.

Ledning

Pär-Olof Johannesson
Född 1968, VD/CEO sedan 2009

Utbildning och erfarenhet:

Pär-Olof Johannesson har en naturvetenskaplig utbildning och kandidatexamen i juridik från Lunds universitet. Pär-Olof Johannesson har en entreprenörsmässig bakgrund med över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom telekomindustrin i såväl koncernkonglomerat som startupmiljöer. Han har ett omfattande internationellt kontaktnät efter mångårig tjänstgöring i bland annat Kina och Asien. Tidigare befattningar omfattar delägarskap i riskkapitalfirman Mankato Investments, affärsområdeschef på Flextronics och försäljningschef på ABB, projektledare vid Ericsson Radio Systems i Beijing, attaché på UD samt forskningsassistent på FOI. Pär-Olof var verksam som styrelseledamot i TerraNet under perioden 2018-2020.

Innehav i bolaget: 394 818 B-aktier och 394 818 teckningsoptioner.

Johan Wångblad
Född: 1965, CFO sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Johan har en 35 år lång karriär på Volvo Cars varav mer än 25 år inom olika finanspositioner där han varit inom R&D, kartlagt konkurrenter, kostkravsatt SPA arkitekturen, satt upp fabriker och satt igång samarbeten med andra företag. Han har dessutom de senaste 5 åren jobbat mycket med innovation på Volvo Cars bl.a. med deras samarbeten med acceleratorn Drive i Tel Aviv och samarbetsplattformen MobilityXLab på Lindholmen i Göteborg. Han kommer senast från en position som Head of Operations på Volvo Car Technology Fund AB.

Johan har en Fil.kand i Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Innehav i bolaget: 27 500 B-aktier

Dirk Smits
Född 1956. CTO sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Dirk Smits är en Silicon Valley-veteran som har grundat eller agerat rådgivare till ett flertal teknikintensiva start-ups. Dirk har även arbetat för Samsung Electronics, där hans senaste roll var Vice President, Open Innovation. Han har 40 patent inom områden som laserskanningsteknik, tredimensionell rörelsedetektion, ansiktsigenkänning, biometri och användargränssnitt.

Innehav i bolaget: 0

Christian Larsson
Född 1964. Senior Vice President Product Management sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Christian Larsson är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola. Christian har arbetat med fordonssäkerhet, avancerat förarstöd och självkörande bilar sedan början av 2000-talet. Tidigare roller innefattar EU Senior Manager på DENSO corporation, Driving Assist & Safety Engineering, Market Area Manager-Regional Manager på ÅF Technology AB, Embedded Gothenburg, ADAS senior manager på NextEV Co. Ltd., Electric/Electronics – Vehicle Engineering, Shanghai, System Manager-AD team leader, AD team leader på China Euro Vehicle Technology AB, Safety Electronics & Functions och General Manager på Sentient Sweden AB.

Innehav i bolaget: 0

Andrew Jue
Född 1966. Senior Vice President Strategic Licensing & Sourcing sedan 2020, innan dess CTO sedan 2018.

Utbildning och erfarenhet:

Andrew Jue har en kandidatexamen i elektroteknik från Santa Clara University. Andrew Jue har lång erfarenhet från ledande positioner internationellt, särskilt i USA och Silicon Valley där han är positionerad. Han har tidigare varit Senior Marketing Manager på Broadcom och haft ledande positioner på bland andra Metta Technology, Mediamatics och National Semiconductor. Andrew besitter särskild expertis inom connectivity och multimedia-teknologi och har mycket god kännedom om det affärsmässiga ekosystemet i branschen.

Innehav i bolaget: 31 248 B-aktier.

Revisor

Till revisor omvaldes på årsstämman 2020 revisionsfirman Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Huvudansvarig revisor:

Rickard Peters
Auktorierad revisor

Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö
www.deloitte.se

Bolagsordning

Detaljer Valberedning