Stämmor

Formulär för förhandsröstning Årsstämma 28 april 2022

Detaljer

Fullmaktsformulär Årsstämma 28 april 2022

Detaljer

Kallelse till Årsstämma 28 april 2022

Detaljer

Årsstämma 2022

Årsstämmoprotokoll 28 april 2022

Detaljer

Extra bolagsstämma 30 december 2021

Stämmoprotokoll 30 december 2021

Detaljer

Årsstämma 2021

Årsstämmoprotokoll 29 april 2021

Detaljer

Extra bolagsstämma september 2020

Stämmoprotokoll 4 september 2020

Detaljer

Årsstämma 2020

Årsstämmoprotokoll 15 maj 2020

Detaljer

Extra bolagsstämma februari 2020

Stämmoprotokoll 20 februari 2020

Detaljer

Extra bolagsstämma december 2019

Stämmoprotokoll 18 december 2019

Detaljer

Årsstämma 2019

Årstämmoprotokoll 17 maj 2019

Detaljer

Extra bolagsstämma 4 februari 2019

Stämmoprotokoll 4 februari 2019

Detaljer

Styrelse

Göran Janson
Född 1956. Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Göran Janson är en serieentreprenör, coach/mentor och rådgivare till ledningsgrupper, styrelser och individuella ledare, likaså grundare och medgrundare till flertalet företag och stiftelser. Göran har en civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan.

Göran har mer är 40 års erfarenhet inom områden som forskning och utveckling, produktledning, marknadsföring och försäljning, samt exekutiv ledning. Sammantaget har Göran 30 års erfarenhet i roller som CEO och CTO, styrelsemedlem och ordförande, och i dessa sammanhang också arbetat med företagsförvärv och samgåenden.

Göran Jansson anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i bolaget: 427 500 B-aktier samt 1 000 000 teckningsoptioner från incitamentsprogram 2022/2025:2.

Anders Blom
Född 1969. Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2022.

Utbildning och erfarenhet:

Anders är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet. Anders Blom har mer än 25 års erfarenhet inom internationell finansiering och affärsutveckling från medicinindustrin vilket inkluderar roller såsom business controller hos Pharmacia & Upjohn, corporate controller och chef för affärs- och företagsutveckling på Q-Med AB, partner och verkställande direktör på riskkapitalbolaget Nexttobe AB och executive vice president och finanschef på Oasmia Pharmaceutical AB. Anders har dessutom lång styrelseerfarenhet från många företag inom läkemedels- och tekniksektorer inklusive, men inte begränsat till, Hansa Biopharma AB, Biolamina AB, Delta Projects AB, Selego AB, Alzinova AB och Challengehop Inc.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Maida Vale Capital AB och styrelseledamot i Hunterhex International Ltd., Hunterhex AB, Wonderboo Holding AB, Challengehop Inc., Alzinova AB, Peptonic Medical AB och Emotra AB.

Anders Blom anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 2 245 405 B-aktier.

Magnus Edman
Född 1967. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet:

Magnus är diplomerad elektroingenjör vid Bergslagens gymnasieskola. Magnus har mer än 30 års erfarenhet inom områdena elektronik, mekanik och mjukvaruteknik samt verkställande ledning, produktledning och försäljning. Magnus är grundare och verkställande direktör för Prevas Development AB som tillhandahåller innovativa lösningar, inklusive prototyputveckling, av komplexa system inklusive utveckling av all dess elektronik, mekanik och mjukvarukomponenter, oftast baserade på olika typer av sensorteknologier. Vidare är Magnus en av grundarna av Aims AB som utvecklar avancerade tröghetsmätsystem som nu är en del av KEBNI AB (publ) där Magnus sedan 2019 sitter i styrelsen. Innan Magnus grundade Prevas Development AB 2001 arbetade han med Daimler Chrysler GmbH och Bofors/SAAB Dynamics under åren 1990-2001.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör i Prevas Development AB, styrelseledamot i KEBNI AB (publ) och ASTGW AB.

Magnus Edman anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0 aktier. 1 000 000 teckningsoptioner från incitamentsprogram 2022/2025:2.

Karolina Bjurehed
Född 1978. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:

Karolina Bjurehed är utbildad Systemvetare från Högskolan i Borås samt Göteborgs Universitet. Karolina Bjurehed har en bakgrund med över 15 års erfarenhet från IT och Business and Innovation inom fordons- och telekomindustrin. Hon har ett väl utvecklat globalt nätverk inom Automotive och har arbetat globalt under många år. Karolina Bjurehed är aktiv som startup-mentor och är involverad i flera startup acceleratorer världen över. Karolina Bjurehed driver även eget bolag med fokus på hästavel och inackorderingsverksamhet. Tidigare befattningar omfattar bland annat flertalet roller inom Affärsutveckling, IT och Innovation på Volvo Cars, men även roller inom IT på Ericsson. Karolina var tidigare verksam som global investerare (ansvarig för Europa) på Volvo Cars Tech Fund.

Pågående uppdrag: Karolina Bjurehed är VC-investerare med uppdraget som Investment Director på Industrifonden.

Karolina Bjurehed anses vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0 aktier. 875 000 teckningsoptioner från incitamentsprogram 2022/2025:2.

Nils Wollny
Född 1981. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet:

Nils är diplomerad i utrikeshandel och internationell förvaltning vid University of Applied Sciences Hamburg. Nils tar med sig omfattande erfarenhet av strategi, digitala affärer och innovation genom sin nuvarande roll som verkställande direktör för Holoride, en spin-off från Audi med fokus på nästa generation av underhållningssystem i bilen. Nils passion för mobilitet och media ledde till att han 2018 var med och grundade Holoride och sedan dess har Holoride utnämnts till ”Best of CES 2019” och erkänts av TIME Magazine som en av ”The 100 Best Inventions of 2019”. Vidare utsågs Nils under 2020 till en ”Rising Star” av Automotiv News Europe. 2018 utsåg tyska Automobilwoche Nils till en ”40 under 40”-chef med hög potential. Innan Nils var med och grundade Holoride ledde Nils en av Europas ledande digitala byråer som verkställande direktör innan han började på Audi som ansvarig för den digitala verksamheten i vilken roll Nils ansvarade för digitala tjänster och plattformar.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör för holoride GmbH

Nils Wollny anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0

Tarek Shoeb
Född 1969. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet:

Tarek tog sin B.A. vid American University i Kairo, Egypten, och sin MBA från Harvard Business School. Tarek Shoeb har en professionell bakgrund som private equity/venture capital investerare från ett flertal branscher, stadier och platser. Han har genomfört transaktioner i Europa, Amerika, Indien och Mellanöstern. Tarek har arbetat på Goldman Sachs (London), One Equity Partners (New York), Cerberus (London) och Vitol (London). Tarek har investerat i flera branscher som sjukvård, tjänster, industri, teknik och distribution. Under sin tid på Vitol inriktade han sig uteslutande på investeringar i energi- och O&G-sektorerna. Parallellt med detta har Tarek varit en aktiv och privat investerare i tillväxtbolag och han har genomfört investeringar i bl.a. fintech, service tech, förnybara förpackningar, skaldjur, cellläder och sport.

Pågående uppdrag: Förnärvarande arbetar Tarek med en privat investeringsplattform och har uteslutande fokuserat på att investera i tillväxtkapital och uppskalningsföretag. Han har bland annat genomfört investeringar i fintech, förnybara förpackningar, med-tech, services-tech, skaldjur, cellläder, logistik och sport.  Han har en aktiv styrelseroll i tre av bolagen. Parallellt har han sedan 2020 arbetat nära en global infrastrukturfond för att initiera, granska och genomföra transaktioner på marknaderna för förnybar energi och energiomställning. Han har också arbetat med potentiella investeringar inom bla Pyrolys, SAF, koldioxidinfångning, grön/blå metanol, grön vätgas, avfallshantering och plaståtervinning.

Tarek Shoeb anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0

Revisor

Till revisor omvaldes på årsstämman 2022 revisionsfirman Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Huvudansvarig revisor:

Rickard Peters
Auktoriserad revisor

Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö
www.deloitte.se

Bolagsordning

Detaljer

Valberedning

Detaljer