The prospectus may NOT be downloaded or read by persons residing in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or measures other than those under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Distribution of the Prospectus and participation in the Offer are subject to restrictions in law and other rules in some jurisdictions. The Company has not taken and will not take any steps to allow an offer to the public in any jurisdictions other than Sweden. The Offer is not addressed to persons domiciled in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or other measures than those arising under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Consequently, the prospectus, the notification form and other documents relating to the Offer may not be distributed in or to said countries or any other jurisdiction where distribution or the Offer requires such action or otherwise violates applicable rules. Subscription of units and acquisition of securities in violation of the above limitations may be invalid. Persons receiving copies of the Prospectus must inform themselves of and comply with such restrictions. Measures in breach of the restrictions may constitute a breach of applicable securities laws.

To continue, please confirm that you are not resident in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or measures other than those under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction.

Yes, I confirmNo, I cannot confirm

The prospectus may NOT be downloaded or read by persons residing in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or measures other than those under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Distribution of the Prospectus and participation in the Offer are subject to restrictions in law and other rules in some jurisdictions. The Company has not taken and will not take any steps to allow an offer to the public in any jurisdictions other than Sweden. The Offer is not addressed to persons domiciled in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or other measures than those arising under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Consequently, the prospectus, the notification form and other documents relating to the Offer may not be distributed in or to said countries or any other jurisdiction where distribution or the Offer requires such action or otherwise violates applicable rules. Subscription of units and acquisition of securities in violation of the above limitations may be invalid. Persons receiving copies of the Prospectus must inform themselves of and comply with such restrictions. Measures in breach of the restrictions may constitute a breach of applicable securities laws. You can find the documents with restricted access below. 

Information om företrädesemission 2023

Bakgrund och Motiv

Terranet befinner sig i en expansiv utvecklingsfas av BlincVision, där ett antal delmål behöver infrias före produkten kan standardiseras och kommersialiseras. De högt ställda kraven på teknik inom fordonsbranschen medför att utvecklingsfasen är kapitalintensiv, främst när det gäller att bedriva den interna utvecklingen av produktens hårdvara, och att producera prototyper tillsammans med externa samarbetspartners samt att rekrytera och bibehålla rätt kompetens inom bolaget.

För att kunna genomföra det nödvändiga utvecklingsarbete som krävs för att kommersialisera BlincVision och refinansiera bolagets utestående lånefinansiering har Terranets styrelse uppfattat ett behov av kapitaltillskott och genomför därför företrädesemissionen.

Likviden från företrädesemissionen disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Eget utvecklingsarbete samt marknad och säljaktiviteter av BlincVision, cirka 47 procent.
  • Leverantörskostnader för utveckling och tillverkning av prototyper till BlincVision, cirka 30 procent.
  • Amortering av lån till Formue Nord, 23 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 nyttjas kommer likviden användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Eget utvecklingsarbete samt marknad och säljaktiviteter av BlincVision, cirka 50 procent.
  • Leverantörskostnader för utveckling och tillverkning av prototyper till BlincVision, cirka 35 procent.
  • Amortering av lån till Formue Nord, 15 procent.

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningsperiod: Indikativt 29 maj – 13 juni 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).

Handel med teckningsrätter: Indikativt 29 maj – 8 juni 2023.

Teckning med företrädesrätt: För varje aktie, oavsett aktieslag, som ägs per avstämningsdagen, 25 maj 2023, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) B-aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO6 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO7.

Teckningskurs: Teckningskursen per unit uppgår till 0,90 SEK, motsvarande 0,18 SEK per aktie.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 75,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 som erbjuds inom ramen för företrädesemissionen kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst sammanlagt 135,7 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 17,3 procent och garantiåtaganden om cirka 52,7 procent, vilket motsvarar en säkerställandegrad på cirka 70 procent.

Länkar för teckning genom:

Mangold

Avanza

Nordnet

Video från investerardagen

VD-intervju

Produktvideo