Torgny copy

Torgny Hellström
Född 1958. Ordförande. Invald i styrelsen 2023.

Utbildning och erfarenhet:

Torgny har en juristexamen från Stockholms universitet. Torgny har lång erfarenhet inom IT- och Techbranschen, med uppdrag som VD för Anoto Group AB och ledande positioner som ordförande i DDM Holding AG och MagComp AB, styrelseledamot i True Heading AB, Starbreeze AB och Seapilot AB. Han har också arbetat som Vice President Litigation inom Ericssonkoncernen samt haft befattningar inom IBM Europe och IBM Nordic.

Pågående uppdrag: Förutom sin roll som styrelseordförande i Swipp AB, PreciseBiometrics AB och Drupps Group AB samt styrelseledamot i Frenda AB, är Torgny också grundare och VD på Ruddex International AB.

Torgny Hellström anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i bolaget: 1 222 221 B-aktier. 80 808 teckningsoptioner från serie TO8 B.

Anders Blom
Född 1969. Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2022.

Utbildning och erfarenhet:

Anders är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet. Anders Blom har mer än 25 års erfarenhet inom internationell finansiering och affärsutveckling från medicinindustrin vilket inkluderar roller såsom business controller hos Pharmacia & Upjohn, corporate controller och chef för affärs- och företagsutveckling på Q-Med AB, partner och verkställande direktör på riskkapitalbolaget Nexttobe AB och executive vice president och finanschef på Oasmia Pharmaceutical AB. Anders har dessutom lång styrelseerfarenhet från många företag inom läkemedels- och tekniksektorer.

Pågående uppdrag: Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Maida Vale Capital AB, GloboPetz AB (publ) och Peptonic Medical AB (publ) samt styrelseledamot i Hunterhex AB, Rosland Nordic AB, Wonderboo Holding AB (publ) och Alzinova AB (publ).

Anders Blom anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 3 876 515 B-aktier, 305 307 teckningsoptioner från serie TO8 B.

Magnus Edman
Född 1967. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet:

Magnus är diplomerad elektroingenjör vid Bergslagens gymnasieskola. Magnus har mer än 30 års erfarenhet inom områdena elektronik, mekanik och mjukvaruteknik samt verkställande ledning, produktledning och försäljning. Magnus är grundare och verkställande direktör för Prevas Development AB som tillhandahåller innovativa lösningar, inklusive prototyputveckling, av komplexa system inklusive utveckling av all dess elektronik, mekanik och mjukvarukomponenter, oftast baserade på olika typer av sensorteknologier. Vidare är Magnus en av grundarna av Aims AB som utvecklar avancerade tröghetsmätsystem som nu är en del av KEBNI AB (publ) där Magnus sedan 2019 sitter i styrelsen. Innan Magnus grundade Prevas Development AB 2001 arbetade han med Daimler Chrysler GmbH och Bofors/SAAB Dynamics under åren 1990-2001.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör i Prevas Development AB, styrelseledamot i KEBNI AB (publ) och ASTGW AB.

Magnus Edman anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0 aktier. 1 000 000 teckningsoptioner från incitamentsprogram 2022/2025:2.

Mats Fägerhag
Född 1961. Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2024.

Utbildning och erfarenhet:

Mats har en Civilingenjörsexamen i Maskinteknik från LTH och har mer än 35 års erfarenhet av forskning- och utveckling inom Automotive. Han har haft olika ledande befattningar inom Saab Automobile, General Motors Europa, Volvo Cars och Geely Automotive.
Under sin tid på Saab Automobile/GM var han fyra år i Russelsheim (Tyskland) som utvecklingschef för GM Europa, samt CTO i fem år för Saab Automobile. 2012 kom han till Volvo Cars och 2013 startade han och drev utvecklingsbolaget CEVT (China Europe Vehicle Technology som är ett tech-bolag inom Geely Gruppen) som CEO fram till 2023. CEVT utvecklade under Mats ledning CMA-plattformen för Geely Auto, Volvo Cars, Polestar samt LYNK&CO. Under Mats ledning utvecklades också dom fyra första LYNK&CO bilarna samt mobilitetsfordonet för självkörande tekning åt företaget Waymo.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aliaro AB, samt Styrelseledamot i Systemite AB, CarlixKlippan AB, MedicSolution AB samt Chalmers Industri Teknik. Mats jobbar också via sitt egna bolag som rådgivare till diverse bolag.
Mats Fägerholm anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen men anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare.

Innehav i bolaget:

Nils Wollny
Född 1981. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet:

Nils är diplomerad i utrikeshandel och internationell förvaltning vid University of Applied Sciences Hamburg. Nils tar med sig omfattande erfarenhet av strategi, digitala affärer och innovation genom sin nuvarande roll som verkställande direktör för Holoride, en spin-off från Audi med fokus på nästa generation av underhållningssystem i bilen. Nils passion för mobilitet och media ledde till att han 2018 var med och grundade Holoride och sedan dess har Holoride utnämnts till ”Best of CES 2019” och erkänts av TIME Magazine som en av ”The 100 Best Inventions of 2019”. Vidare utsågs Nils under 2020 till en ”Rising Star” av Automotiv News Europe. 2018 utsåg tyska Automobilwoche Nils till en ”40 under 40”-chef med hög potential. Innan Nils var med och grundade Holoride ledde Nils en av Europas ledande digitala byråer som verkställande direktör innan han började på Audi som ansvarig för den digitala verksamheten i vilken roll Nils ansvarade för digitala tjänster och plattformar.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör för holoride GmbH

Nils Wollny anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0

Tarek Shoeb
Född 1969. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet:

Tarek tog sin B.A. vid American University i Kairo, Egypten, och hans M.B.A. från Harvard Business School. Tarek Shoebs professionella bakgrund har varitsom en generalist för private equity-investeringar över flera branscher, stadier och platser. Han har genomfört transaktioner i Europa, Amerika, Indien och Mellanöstern. Tarek har arbetat på Goldman Sachs (London), One Equity Partners (New York), Cerberus (London) och råvaruföretaget Vitol (London). Han har investerat i flera branscher såsom sjukvård, tjänster, industri, teknik och energi.

För närvarande och under de senaste åren etablerade han en privat investeringsplattform och har enbart fokuserat på att investera i tillväxtaktier och uppskalningssatsningar. Han har avslutat investeringar i fintech, förnybara förpackningar, medicinteknik, serviceteknik, skaldjur, cellläder, logistik och sport bland annat. Han har en aktiv styrelseroll i tre av bolagen.

Parallellt har han sedan 2020 arbetat nära med en global infrastrukturfond för att skapa, utvärdera och genomföra transaktioner på marknaderna för förnybar energi och energiomställning. Han har bland annat arbetat med potentiella investeringar i Pyrolys, SAF, kolavskiljning, grön/blå metanol, grönt väte, avfall till värde och plaståtervinning.

Tarek Shoeb anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Innehav i bolaget: 0

Revisor

På årsstämman 2024 valdes Ernst & Young AB till bolagets revisionsbolag intill slutet av årsstämman 2025.

Huvudansvarig revisor:

Martin Henriksson
Auktoriserad revisor

Nordenskiöldsgatan 24
203 14 Malmö
http://www.ey.com