Från kommunikation offline till morgondagens fordon

TerraNet grundades 2004 för att utveckla kommunikationslösningar vid bristande bredbandskapacitet i utvecklingsländer. 2018 renodlades verksamheten till att uteslutande fokusera på avancerat förarstöd och självkörande fordon. Idag utvecklar TerraNet funktioner för positionering och navigering av fordon i förhållande till andra fordon och trafikanter med så stor noggrannhet och låg fördröjning som möjligt. Teknologin är agil för att möta morgondagens trafikutmaningar, innan olyckan är framme.

  • Världsledande mjukvaruföretag inom Proximal Connectivity
  • Listad på Nasdaq First North Premier Growth Market
  • 20 medarbetare i Lund (huvudkontor), Boston, San Francisco och Stuttgart
  • Medlem i 5G Automotive Association och Wifi-Alliance

Vi är Terranet

Nästa generations fordonsystem

TerraNet utvecklar mjukvarualgoritmer för positionering med hjälp av 5G, vilket är en nyckelfunktion i de aktiva säkerhetssystem som möjliggör till exempel kollisionsvarning i miljöer som saknar uppkoppling.

Vi utvecklar även DSRC (Dedicated Short-Range Communication) för samverkande positionering. En av de största positioneringsteknologierna är GNSS (Global Navigation Satellite System), satellitbaserad positionering som GPS. Nackdelen med GNSS är att prestandan försämras när signalerna från satelliterna blockeras, som i tunnlar, garage och bland höga byggnader. TerraNets DSRC-teknologi för samverkande positionering utnyttjar radiobaserad avståndsbedömning och ger som komplement till GNSS ett unikt robust system som fungerar i alla miljöer.

Som komplement till denna radiobaserade positioneringsteknik, har TerraNet även en mjukvara för tredimensionell bildanalys som med hög noggrannhet lokaliserar fordonet i förhållande till andra objekt.

Aktiv säkerhet

Stor del av det som driver trendskiftet till autonoma fordon är olycksstatistiken: Runt 1,4 miljoner människor dör i trafiken varje år*, 94% orsakat av den mänskliga faktorn**. Eftersom algoritmer (AI och maskinlärningsmjukvara) är bättre på att organisera trafikflöden och förutspå olika scenarier än människan, konstateras de säkrare som förare. Dock krävs det komplexa, inbyggda system för att göra detta möjligt.

För att verifiera de runt 100 miljoner rader programkod i ett fullt autonomt fordon, krävs rigorösa testsystem för sensorbaserade funktioner runt bilen – radar, lidar, GPS, kamera, 5G positionering med mera. TerraNets lösning är en säkerhetskritisk komponent i dessa sensorarkitekturer.

Företagsledning

Pär-Olof Johannesson
Född 1968. VD sedan 2009.

Utbildning och erfarenhet: Pär-Olof Johannesson har en naturvetenskaplig utbildning och kandidatexamen i juridik från Lunds universitet. Pär-Olof Johannesson har en entreprenörsmässig bakgrund med över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom telekomindustrin i såväl koncernkonglomerat som startupmiljöer. Han har ett omfattande internationellt kontaktnät efter mångårig tjänstgöring i bland annat Kina och Asien. Tidigare befattningar omfattar delägarskap i riskkapitalfirman Mankato Investments, affärsområdeschef på Flextronics och försäljningschef på ABB, projektledare vid Ericsson Radio Systems i Beijing, attaché på UD samt forskningsassistent på FOI. Pär-Olof var verksam som styrelseledamot i TerraNet under perioden 2018-2020.

Innehav i bolaget: 394 818 B-aktier och 394 818 teckningsoptioner.

Johan Wångblad
Född 1965. CFO sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Johan har en 35 år lång karriär på Volvo Cars varav mer än 25 år inom olika finanspositioner där han varit inom R&D, kartlagt konkurrenter, kostkravsatt SPA arkitekturen, satt upp fabriker och satt igång samarbeten med andra företag. Han har dessutom de senaste 5 åren jobbat mycket med innovation på Volvo Cars bl.a. med deras samarbeten med acceleratorn Drive i Tel Aviv och samarbetsplattformen MobilityXLab på Lindholmen i Göteborg.

Han kommer senast från en position som Head of Operations på Volvo Car Technology Fund AB.

Johan har en Fil.kand i Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Innehav i bolaget: 0

Andrew Jue
Född 1966. Senior Vice President Strategic Licensing & Sourcing sedan 2020, innan dess CTO sedan 2018.

Utbildning och erfarenhet: Andrew Jue har en kandidatexamen i elektroteknik från Santa Clara University. Andrew Jue har lång erfarenhet från ledande positioner internationellt, särskilt i USA och Silicon Valley där han är positionerad. Han har tidigare varit Senior Marketing Manager på Broadcom och haft ledande positioner på bland andra Metta Technology, Mediamatics och National Semiconductor. Andrew besitter särskild expertis inom connectivity och multimedia-teknologi och har mycket god kännedom om det affärsmässiga ekosystemet i branschen.

Innehav i bolaget: 31 248 B-aktier.

Dirk Smits
Född 1956. CTO sedan 2020..

Utbildning och erfarenhet: Dirk Smits är en Silicon Valley-veteran som har grundat eller agerat rådgivare till ett flertal teknikintensiva start-ups. Dirk har även arbetat för Samsung Electronics, där hans senaste roll var Vice President, Open Innovation. Han har 40 patent inom områden som laserskanningsteknik, tredimensionell rörelsedetektion, ansiktsigenkänning, biometri och användargränssnitt.

Innehav i bolaget: 0

Christian Larsson
Född 1964. Senior Vice President Product Management sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Christian Larsson är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola. Christian har arbetat med fordonssäkerhet, avancerat förarstöd och självkörande bilar sedan början av 2000-talet. Tidigare roller innefattar EU Senior Manager på DENSO corporation, Driving Assist & Safety Engineering, Market Area Manager-Regional Manager på ÅF Technology AB, Embedded Gothenburg, ADAS senior manager på NextEV Co. Ltd., Electric/Electronics – Vehicle Engineering, Shanghai, System Manager-AD team leader, AD team leader på China Euro Vehicle Technology AB, Safety Electronics & Functions och General Manager på Sentient Sweden AB.

Innehav i bolaget: 0

Har du frågor?

Hör av dig på info@terranet.se. Vi gör vårt bästa för att besvara alla frågor så snabbt vi kan.

Kontakt IR

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se

Jobba hos oss

Skicka gärna ditt CV till career@terranet.se.

* WHO, ** National Highway Traffic Safety Administration