En vision som kommer att uppnås

Vi ska minska antalet dödsolyckor i trafiken. En vision som, i takt med att självkörande fordon blir allt vanligare, med all säkerhet kommer att infrias. Utvecklingen är fortfarande i sin linda, det tar tid att revolutionera en hel sektor. Men tekniken finns. Och vi samarbetar redan med ett flertal stora aktörer inom fordonsindustrin.

Ett bolag i rörelse

Med rötter i Lund, forskare i USA och ledningsgrupp på global nivå, är Terranet inte förankrad till en specifik plats. Vi är fria, flexibla och snabba, konstant sekunden före marknadens utveckling. Vår bas är istället mjukvaran VoxelFlow, produkten som gör oss världsledande inom Proximal Connectivity. Även Voxelflow är i ständig utveckling för att möta morgondagens trafikutmaningar, innan olyckan är framme.

Företagsledning

Pär-Olof Johannesson
FÖDD 1968. VD SEDAN 2009.

Utbildning och erfarenhet: Pär-Olof Johannesson har en naturvetenskaplig utbildning och kandidatexamen i juridik från Lunds universitet. Han har en entreprenörsmässig bakgrund med över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom telekomindustrin i såväl koncernkonglomerat som startupmiljöer. Tidigare befattningar omfattar delägarskap i riskkapitalfirman Mankato Investments, affärsområdeschef på Flextronics och försäljningschef på ABB, projektledare vid Ericsson Radio Systems i Beijing, attaché på UD samt forskningsassistent på FOI. Pär-Olof var verksam som styrelseledamot i Terranet under perioden 2018-2020.

Innehav i bolaget: 394 818 B-aktier och 394 818 teckningsoptioner.

Johan Wångblad
FÖDD 1965. CFO SEDAN 2020.

Utbildning och erfarenhet: Johan Wångblad har en 35 år lång karriär på Volvo Cars varav mer än 25 år inom olika finanspositioner där han varit inom R&D, kartlagt konkurrenter, kostkravsatt SPA arkitekturen, satt upp fabriker och satt igång samarbeten med andra företag. Han har de senaste fem åren även jobbat mycket med innovation på Volvo Cars, bland annat i samarbetet med acceleratorn Drive i Tel Aviv och samarbetsplattformen MobilityXLab i Göteborg. Han kommer närmast från en position som Head of Operations på Volvo Car Technology Fund AB.

Johan har en Fil.Kand i Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Innehav i bolaget: 27 500 B-Aktier

Michaela Berglund
FÖDD 1987. SENIOR VICE PRESIDENT MARKETING 2020.

Utbildning och erfarenhet: Michaela Berglund är en företagere med studier i ekonomi och marknadsföring vid Uppsala Universitet. Under närmare femton år har hon arbetat med marknadsföring och kommunikation för flertalet indu- strier och företag, främst i Norden men även globalt. Under de senare åren har hon primärt arbetat som
företagsledare och med kommunikation i finansbranschen.

Innehav i bolaget:

Dirk Smits
FÖDD 1956. ADVICER AND INNOVATOR SEDAN 2020.

Utbildning och erfarenhet: Dirk Smits är en Silicon Valley-veteran som har grundat eller agerat rådgivare till ett flertal teknikintensiva startups. Dirk har även arbetat för Samsung Electronics, där hans senaste roll var Vice President, Open Innovation. Han har 40 patent inom områden som laserskanningsteknik, tredimensionell rörelsedetektion, ansiktsigenkänning, biometri och användargränssnitt.

Innehav i bolaget: 0

Nihat Küçük
FÖDD 1973. SENIOR VICE PRESIDENT PRODUCT MANAGEMENT SEDAN 2021.

Utbildning och erfarenhet:

Innehav i bolaget: 0

Har du frågor?

Hör av dig på info@terranet.se.

Vi gör vårt bästa för att besvara alla frågor så snabbt vi kan.

Kontakt IR

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se

Vill du bli en av oss?

Skicka gärna ditt CV till career@terranet.se.