Hållbarhet, urbanisering och digitalisering förändrar våra samhällen i grunden. De globala megatrenderna både möjliggör och ökar efterfrågan på smarta och effektiva trafiksäkerhetslösningar. Terranet är väl positionerat för att bli en nyckelaktör inom området.

1. Starka underliggande trender stöder efterfrågan

Idag inträffar 40% av alla dödliga trafikolyckor i stadsområden1. Terranets ultrasnabba egenutvecklade sensorteknologi är designad för att säkerställa en säkrare vägmiljö för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter i tät och varierad trafik. Stadstrafiken blir alltmer komplicerad när befolkningen växer och transporterna diversifieras i och med ökad mikromobilitet, autonom körning och elfordon (EV). Vår teknik lämpar sig mycket väl för elbilar och autonoma fordon, vilket gör att den kan bli en viktig säkerhetskomponent i morgondagens fordon.

2. En del av den snabbt växande globala ADAS-marknaden

System och teknik som stöder bättre och säkrare körning är ett av de snabbast växande segmenten inom bilindustrin. ADAS-marknaden (Advanced Driver Assistance Systems) drivs av nya säkerhetsrekommendationer och den snabba utvecklingen av teknikintensiva och uppkopplade fordon. Marknaden förväntas växa med 150% från 2020 till 2025 och når en förväntad marknadsstorlek på 84 miljarder dollar 20252. Dessutom har regeringar i USA, EU och Kina i allt högre grad börjat driva på för reglering av autonoma fordon och en standardisering för att förbättra trafiksäkerheten, vilket underlättar för att integrera Terranets teknik inom ADAS- och bilindustrin.

3. Banbrytande teknik med flera användningsområden

Terranet riktar sig främst mot fordonsindustrin och ADAS-sektorn (Advanced Driver Assistance Systems), men vår sensorteknik har potential att skapa värde inom ett brett spektrum av områden. Förutom bilar kan Terranets teknik förbättra säkerheten för urbana mobilitetslösningar som skotrar, e-cyklar och drönare. Den kan också bidra till ökat värde i andra typer av intelligenta transportsystem, inklusive gruvor, lager och nöjesparker. Ett lovande exempel är Terranets samarbete med holoride som utforskar hur tekniken kan tillämpas för att berika passagernas upplevelse av holorides Extended Reality-baserade och interaktiva underhållningssystem. Terranet äger också 10,5% av aktierna i holoride.

  1. EU Commission
  2. Deloitte, 2021 Global Automotive Supplier Study