Finansiell kalender

Terranet följer rekommendationen att upprätthålla tysta perioder. Det innebär att vi under en period på 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport inte kommenterar finansiell information till media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapital-marknaden. Under den tysta perioden besvarar vi enbart frågor av generell karaktär.

2023

23 februari – Bokslutskommuniké 2022

19 april – Årsredovisning 2022 publiceras vecka 16

10 maj – Årsstämma 2023.

17 maj – Delårsrapport januari – mars 2023

17 augusti – Delårsrapport januari – juni 2023

16 november – Delårsrapport januari – september 2023

 

2024

22 februari – Bokslutskommuniké 2023