Finansiell kalender

Terranet följer rekommendationen att upprätthålla tysta perioder. Det innebär att vi under en period på 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport inte kommenterar finansiell information till media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapital-marknaden. Under den tysta perioden besvarar vi enbart frågor av generell karaktär.

2023

23 februari – Bokslutskommuniké 2022

19 april – Årsredovisning 2022 publiceras vecka 16

10 maj – Årsstämma 2023

17 maj – Delårsrapport januari – mars 2023

17 augusti – Delårsrapport januari – juni 2023

16 november – Delårsrapport januari – september 2023

 

2024

31 januari – Extra bolagsstämma

22 februari – Bokslutskommuniké 2023

30 april – Årsredovisning 2023 publiceras vecka 17

7 maj – Delårsrapport januari – mars 2024

21 maj – Årsstämma 2024

15 augusti – Delårsrapport januari – juni 2024

7 november – Delårsrapport januari – september 2024

 

2025

13 februari – Bokslutskommuniké 2024