The prospectus may NOT be downloaded or read by persons residing in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or measures other than those under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Distribution of the Prospectus and participation in the Offer are subject to restrictions in law and other rules in some jurisdictions. The Company has not taken and will not take any steps to allow an offer to the public in any jurisdictions other than Sweden. The Offer is not addressed to persons domiciled in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or other measures than those arising under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Consequently, the prospectus, the notification form and other documents relating to the Offer may not be distributed in or to said countries or any other jurisdiction where distribution or the Offer requires such action or otherwise violates applicable rules. Subscription of units and acquisition of securities in violation of the above limitations may be invalid. Persons receiving copies of the Prospectus must inform themselves of and comply with such restrictions. Measures in breach of the restrictions may constitute a breach of applicable securities laws. You can find the documents with restricted access below. 

Information om Teckningsoption serie 2021:2 (TO5)

Bakgrund och Motiv

I samband med en upphandlad lånefinansiering i syfte att förvärva cirka 11 procent av bolaget Holoride emitterade Terranet i maj 2021 teckningsoptioner av serie TO4 B och TO5 B. Teckningsoptionerna emitterades till cirka 50 procent till långivaren och 50 procent till befintliga aktieägare. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Terranet för en kurs som fastställs till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden från och med den 24 februari 2023 till och med den 9 mars 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktie, motsvarande 0,01 SEK, och inte högre än 4,20 SEK per aktie.

Teckningsoptionsprogrammet innefattar 12 321 546 teckningsoptioner av serie TO5 B, motsvarande en emissionsvolym om cirka 5,4 MSEK, och är ett viktigt steg för Terranet att finansiera utvecklingen av BlincVision.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO5 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Terranet

Teckningskurs: 0,44 SEK per aktie

Nyttjandeperiod: 13 mars 2023 till och med 24 mars 2023

Sista dag för handel: 22 mars 2023

Obs: Många förvaltare stänger möjligheten att teckna innan den 24 mars 2023.

Information om incitamentsprogram 2022/2025:1, teckningsoptioner för VD, övrig ledning och anställda

Information om incitamentsprogram 2022/2025:2, teckningsoptioner för styrelseledamöter

Information om tidigare Teckningsoptioner

Prospekt