Terranet förlänger del av lån

Terranet har idag kommit överens med nuvarande långivare om en förlängning av en del av det befintliga lånet totalt uppgående till 8 MSEK. Lånet löper på ytterligare tolv månader med förfallodatum den 30 juni 2025.

Det lån som ursprungligen upptogs för att finansiera bolagets investering i holoride GmbH under 2021 skulle enligt tidigare avtal förfalla till betalning i sin helhet den 30 juni 2024. I samband med erhållandet av likviden från TO7 amorterades cirka 10 MSEK på lånet och förfallotiden på det resterande utestående beloppet, cirka 8 MSEK inklusive upplupna räntor har nu förlängts med ytterligare tolv månader.   

”Bolaget är nu inne i en mycket spännande utvecklingsfas där vi inom ramen för Mobility Xlab och de Proof of Concept som kommer initieras under det tredje kvartalet tar stora steg mot djupgående och långsiktiga kundrelationer. Förlängningen av lånet skapar en ökad finansiell stabilitet, säger Magnus Andersson, VD på Terranet.”

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, VD        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se                                                                                                                                                                                                                                               

Denna information är sådan information som Terranet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2024 kl. 15:15 CET.

Om Terranet
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafik. Bolaget utvecklar innovativa tekniska lösningar för avancerade förarstödssystem (ADAS) och självkörande fordon. Terranets antikollisionssystem BlincVision scannar vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag. Bolaget har sitt säte i Lund, samt kontor i Göteborg och Stuttgart. Sedan 2017 är Terranet noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B). Följ vår resa på: www.terranet.se

Bilaga