Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB har fastställts till 0,073 SEK per aktie av serie B. Teckningsperioden inleds på måndag, den 20 maj 2024.

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO7 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO7 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 0,27 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 0,104 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,073 SEK. Investerat belopp avrundas uppåt till två decimaler. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 pågår från och med den 20 maj 2024 till och med den 3 juni 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.terranet.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Terranet AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, CEO
Tel: +46 7 0777 8538

eller

Dan Wahrenberg, CFO
Tel: +46 7 0337 0346
E-post: dan.wahrenberg@terranet.se

Om Terranet AB (publ):
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.
Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.
Med hjälp av en unik och patenterad teknologi skannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.
Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT B).

För mer information, se Terranets webbplats www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.

Bilaga