Senaste press

Idag den 2 oktober 2019 inleds teckningstiden för TerraNet Holding AB (publ) (’’TerraNet eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs TerraNet cirka 52,1 MSEK före emissionskostnader. TerraNet har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka...
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT...
Terranet har tecknat ett samarbetsavtal med bl.a. Högskolan i Halmstad, AstaZero och andra industriaktörer för framtagning av funktioner avseende kollisionsvarning i trafikkorsningar. SafeSmart, som projektet kallas, är finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Samarbetet syftar till att, utifrån...

TerraNet genomför företrädesemission om 52,1 MSEK garanterad till 80 % för att stärka sin position inom avancerat förarstöd och självkörande fordon

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Detaljer

Terranet upptar brygglån som en del av planen att säkerställa långsiktig finansiering och för återbetalning av utestående konvertibellån till Yorkville

Styrelsen i Terranet Holding AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) har beslutat om att uppta ett brygglån om 8 MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för säkerställande av en långsiktig finansiering för Bolaget och för att möjliggöra full återbetalning av utestående konvertibellån till Yorkville.

Detaljer