Rättelse: Terranet Bokslutskommuniké 2020 med MAR märkning samt bifogad Bokslutskommuniké

Terranet Holding AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets Bokslutskommuniké för 2020, som publicerades kl. 08:45 2021-02-26. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-närkning samt Bifogad Bokslutskommuniké. Till Bokslutskommuniké: http://bit.ly/3krV31C Se video om VoxelFlow här: https://bit.ly/2ZUWah7 Om Terranet Terranet utvecklar programvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerade förarstöd och autonoma fordon (ADAS och AV).…

Detaljer

Bokslutskommuniké 2020 och Terranets höjdpunkter under året, bolaget beskriver nya milstolpar för året framåt 2021

Lund, Sverige, 26 februari 2021 – Terranet AB (Terranet / företaget), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), utvecklare av avancerat förarstöd och banbrytande 3D-sensorstekniken VoxelFlow™, presenterade idag sin Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020. Terranets höjdpunkter under 2020 och de senaste veckorna: Göran Jansson, ingenjör från KTH Royal Institute of Technology och styrelseledamot vid International Bateson…

Detaljer

Terranets patenterade VoxelFlow™ sensorteknologi visas upp vid STARTUP AUTOBAHN i gemensam presentation med Mercedes-Benz.

Den revolutionerande tekniken adresserar säkerhet för AV- och ADAS genom en patenterad och uppkopplad 3D-sensorteknologi. Lund, Sverige, 25 februari 2021 – Terranet AB (Terranet / företaget), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), bakom den patenterade programvaran VoxelFlow, visade framgångsrikt upp sin revolutionerande sensorteknologi på STARTUP AUTOBAHN, i en gemensam presentation med Mercedes-Benz. VoxelFlow™ kommer kunna bidra till att autonoma…

Detaljer

Terranets patenterade VoxelFlow™ sensorteknologi visas upp vid STARTUP AUTOBAHN i gemensam presentation med Mercedes-Benz.

Den revolutionerande tekniken adresserar säkerhet för AV- och ADAS genom en patenterad och uppkopplad 3D-sensorteknologi. Lund, Sverige, 25 februari 2021 – Terranet AB (Terranet / företaget), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), bakom den patenterade programvaran VoxelFlow, visade framgångsrikt upp sin revolutionerande sensorteknologi på STARTUP AUTOBAHN, i en gemensam presentation med Mercedes-Benz. VoxelFlow™ kommer kunna bidra till att autonoma…

Detaljer

Terranet Receives First Voxelflow Prototype Purchase Order

Lund, Sweden, January 8, 2020 – Terranet AB (Terranet/the Company), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), developers of advanced driver-assist systems and the creators of breakthrough 3D motion awareness technology VoxelFlow, today received a 31,000 EUR purchase order from Daimler Mercedes-Benz. ”We look forward with confidence to the coming year and to continue the work with the delivery of our world-leading…

Detaljer

En första beställning på Terranets prototyp av Voxelflow

Lund, Sweden, January 8, 2020 – Terranet AB, (Nasdaq: TERRNT-B.ST) Terranet har tidigare idag erhållit en beställning för en första prototyp av Voxelflow från Daimler Mercedes-Benz. Ordervärdet motsvarar 31 000 EUR. Avropet är ett etappmål i enlighet med tidplanen för teknologin där nästa steg blir att integrera tekniken i en bil.  ”Vi ser med tillförsikt…

Detaljer

Terranet tecknar LOI med AFRY

Terranet har undertecknat ett Letter of Intent med AFRY i syfte att ytterligare fördjupa samarbetet för att marknadsföra kringtjänster runt kamerasensorutveckling inom avancerat förarstöd (ADAS) och autonoma fordon. ”Vi har jobbat med AFRY (tidigare ÅF) under många år primärt som partner när det gäller konsulttjänster inom R&D verksamheten, både avseende signalbehandling och bildanalys. Med undertecknandet…

Detaljer

Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 september 2020

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020 Intäkterna uppgick till 0 (604) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -6 681 (-7 873) TSEK Periodens nettoresultat uppgick till -7 342 (-9 790) TSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 216 (-8 460) TSEK Koncernens likvida medel uppgick till 20 717 (11 569) TSEK Resultat per aktie…

Detaljer

Terranet får ny CFO från Volvo Cars

Johan Wångblad tillträder som ny CFO på Terranet den 1 december. Johan har intill nyligen innehaft en tjänst som Head of Operations, Volvo Cars Tech Fund. Med sin långa och djupa bakgrund på Volvo och fordonsindustrin där han varit verksam i olika ledande roller inom både finans- och affärssidan, ser vi mycket framemot att jobba…

Detaljer

Teckningsoptioner av serie TO1 B tecknades till cirka 94 procent och Terranet tillförs cirka 34,2 MSEK

Terranet Holding AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units. Totalt nyttjades 47 503 386 teckningsoptioner av serie TO1 B, motsvarande cirka 94 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 B, för teckning av 47 503 386 B-aktier till en teckningskurs…

Detaljer