Terranet uppdaterar om bolaget och den strategiska inriktningen

Lund, den 7 februari 2022. Terranet AB (publ) (Nasdaq: TERRNT-B), ger idag en kortfattad strategisk uppdatering efter de senaste organisationsförändringarna samt kan meddela att de tekniska mål som bolaget satte upp och kommunicerade i början av 2021 har uppnåtts. Terranets primära fokus är att utveckla BlincVision, baserat på VoxelFlow™, för fordonsindustrin och etablera varumärket som…

Detaljer

Notis från Terranet

Med anledning av att Göran Janson inträder i rollen som interim VD under tiden Bolaget söker efter en permanent VD, så kliver Göran interimistiskt av posten som styrelseordförande till att vara ordinarie ledamot. Styrelseledamoten Anders Blom har samtidigt av styrelsen utsetts till interimistisk ordförande under denna period. Denna förändring är per idag inlämnad för registrering…

Detaljer

Terranets VD lämnar med omedelbar verkan

Terranets VD lämnar med omedelbar verkan Lund, 4 februari 2022. Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B), ett företag som utvecklar och levererar avancerade system inom förarstöd (ADAS) för bilindustrin meddelar idag att styrelsen har beslutat att bolagets VD Pär-Olof Johannesson lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Terranets styrelseordförande Göran Janson tar över som interim VD tills en…

Detaljer

Förändringar i Terranets ledningsgrupp

Idag meddelar Terranet att bolagets marknadschef Michaela Berglund har bestämt sig för att avsluta sitt uppdrag hos bolaget. Försäljning och marknadsföring kommer fortsättningsvis att skötas av vd Pär-Olof Johannesson. Om Terranet Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och…

Detaljer

Mashable skriver om BlincBike

I en text om alla elektriska cyklar och scootrar som sågs på CES 2022 hittar du BlincBike. ”BlincBike kan fästas på din cykel med två separata delar, en kamera och sensorer som varnar för närmande objekt som kan utgöra en fara. Tekniken läser av ett område runt cykeln, primärt bakom cykeln, så att du inte…

Detaljer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB

 En extra bolagsstämma i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 30 december 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.  VAL AV STYRELSE OCH BESLUT OM STYRELSEARVODE  Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna Arne Hansson, Lars Novak och Michel Roig avgick som ledamöter.  Till nya styrelseledamöter utsågs Anders Blom, Magnus Edman, Nils…

Detaljer

Terranet’s VoxelFlow technology included in Techcrunch

Terranet, NEVS och holoride collaboration in Techcrunch. ”Earlier this month, Holoride announced a partnership with NEVS, a Swedish electric car manufacturer, to integrate its tech into the automaker’s PONS mobility system, a self-driving shared mobility concept featuring Sango, a purpose-built AV. Holoride’s tech would continue to be bolstered by software development company Terranet’s VoxelFlow technology, which…

Detaljer

BlincBike – ADAS teknologi erbjuder säkerhet till elcyklar

”Självkörande AI fungerar inte bara på bilar — nu används det till cyklar likaså” Ytterligare ett steg har tagits på vår resa att erbjuda säkerhet för alla – från ADAS till e-cyklar. Vår vision är att rädda liv på vägarna med BlincVision ( VoxelFlow) för bilar och nu även genom BlincBike för elcyklar. Tack The…

Detaljer

Terranets BlincBike omnämnt i TechCrunch

Terranets nyligen introducerade produkt BlincBike är med i nyhetsbrevet till TechCrunch. Utvecklingen av tvåhjuliga fordon är på stark frammarsch och viktig för mikromobiliteten i den urbana miljön, där också 70% av alla cykelolyckor sker. BlincBike är framtagen för att minska antalet cykelrelaterade incidenter där 30% uppkommer genom fordon eller motorcyklar som närmar sig bakifrån. Funktionaliteten hos BlincBike består i att upptäcka, klassificera och spåra faran,…

Detaljer

Kallelse till extra bolagsstämma i Terranet AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid‑19. Mot bakgrund av den…

Detaljer