TerraNet och Mapillary i samarbete kring bil-till-bil kommunikation (V2V) och aktiv trafiksäkerhet

TerraNet och Mapillary har inlett ett samarbete för att utveckla nya smarta lösningar för bilindustrin. Genom att kombinera TerraNets unika mjukvara för positionering och intelligent maskin-till-maskin-kommunikation i offline-läge och Mapillary’s teknologi för realtidsuppdaterade bilddatabaser från gatu- och utomhusmiljöer väntas bolagen tillföra nya tekniska lösningar till en snabbt växande marknad. Efterfrågan på intelligenta lösningar inom aktiv trafiksäkerhet och självkörande bilar är stor och samarbetet har hög tillväxtpotential för båda bolagen.

Detaljer

Officiell lansering av TerraNets offline videodelnings-app i Indien

Idag sker den officiella lanseringen av TerraNet och TelugoOnes videodelnings-app TOneFlix i Indien. I och med det får TelugoOnes tre miljoner dagliga användare tillgång till TerraNets plattform för att dela och titta på video offline. Lanseringen sker med ett releaseparty i Andra Pradesh huvudstad Amaravati med representanter från media och IT-ministern i delstaten Andhra Pradesh,…

Detaljer

Stefan K. Persson ny styrelseledamot i TerraNet

Stefan K. Persson valdes in som ny styrelseledamot i TerraNet Holding AB på extra bolagsstämma den 8 maj 2017. Stefan K. Persson är COO för Bang & Olufsen A/S och tillför TerraNet kompetens inom produkt- och affärsutveckling i internationell miljö.

Detaljer

TerraNet lanserar app för offline videoströmning på Google Play i Indien

TerraNet lanserar appen TOneFlix i Indien. Appen introduceras på Google Play för Android-telefoner i samarbete med TelugoOne. TelugoOne har fler än 3 miljoner dagliga användare av en videodelningstjänst med sändningsrättigheter för bl.a Bollywoodfilmer över YouTube i de Telugospråkiga kanalerna i de båda delstaterna Andhra Pradesh och Telangana med cirka 125 miljoner invånare.

Detaljer