Terranet upptar brygglån som en del av planen att säkerställa långsiktig finansiering och för återbetalning av utestående konvertibellån till Yorkville

Styrelsen i Terranet Holding AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) har beslutat om att uppta ett brygglån om 8 MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för säkerställande av en långsiktig finansiering för Bolaget och för att möjliggöra full återbetalning av utestående konvertibellån till Yorkville.

Detaljer

Framgångsrik Demo under Kista Mobility Week!

Den 12 juni var en märkesdag för Terranet vid Kista Mobility Week i Stockholm. Vi presenterade en demo till en V2P-prototyp för kollisionsvarning avseende skydd för fotgängare, cyklister och scooterförare (V2P, Vehicle To Pedestrian Connectivity). Demonstrationerna genomfördes med stor framgång och Christina Björnström intog scenen med bl a Ericssons VD.  Utvecklingen mot digitalisering och automatisering av transportsystem går nu i rask…

Detaljer

Kommuniké från årsstämman i Terranet Holding AB

Årsstämman 2019 i Terranet Holding AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 17 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut:   Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.   Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade…

Detaljer

Kommuniké från årsstämman i Terranet Holding AB

Årsstämman 2019 i Terranet Holding AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 17 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut: Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive…

Detaljer

Självkörande fordon – från utopi till realitet

Varför är självkörande fordon bra? Hur bra är de för Lund och Skåne? Och inte minst, vad kan de bidra med för den enskilde medborgaren?

Måndag 20 maj, kommer representanter för framtidens smarta mobilitetslösningar att ge korta presentationer på ämnet – men också öppna upp för ett panelsamtal, där det är du i publiken som ställer frågorna.

Detaljer

Terranet Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2019- 31 mars 2019

Första kvartalet 1 januari – 31 mars • Intäkterna uppgick till 220 (1 682) TSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -8 367 (-11 515) TSEK. • Periodens nettoresultat uppgick till -8 549 (-11 447) TSEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 194 (-14 792) TSEK. • Koncernens likvida medel uppgick till 7 299 (11 231) TSEK. Bolagets likvida…

Detaljer