Senaste press

I en text om alla elektriska cyklar och scootrar som sågs på CES 2022 hittar du BlincBike. "BlincBike kan fästas på din cykel med två separata delar, en kamera och sensorer som varnar för närmande objekt som kan utgöra en...
 En extra bolagsstämma i Terranet AB ("Terranet" eller "Bolaget") hölls idag den 30 december 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.  VAL AV STYRELSE OCH BESLUT OM STYRELSEARVODE  Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna Arne Hansson, Lars Novak...
Terranet, NEVS och holoride collaboration in Techcrunch. "Earlier this month, Holoride announced a partnership with NEVS, a Swedish electric car manufacturer, to integrate its tech into the automaker’s PONS mobility system, a self-driving shared mobility concept featuring Sango, a purpose-built...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB

 En extra bolagsstämma i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 30 december 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.  VAL AV STYRELSE OCH BESLUT OM STYRELSEARVODE  Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna Arne Hansson, Lars Novak och Michel Roig avgick som ledamöter.  Till nya styrelseledamöter utsågs Anders Blom, Magnus Edman, Nils…

Detaljer

Kallelse till extra bolagsstämma i Terranet AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid‑19. Mot bakgrund av den…

Detaljer

Meddelande om inställd extra bolagsstämma i Terranet AB

Styrelsen för Terranet AB har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman för att i stället kalla till ny extra bolagsstämma där en beslutspunkt om arvode till styrelse och ersättningsutskott kan inkluderas. Den extra bolagsstämma som nu är inställd skulle hållits den 16 december 2021. Om Terranet Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar…

Detaljer

Terranet förstärker bolagets IR-funktion och renodlar affärsverksamheten

I syfte att förstärka bolagets Investor Relations inordnas bolagets IR-rutiner i CFO-Treasury under ledning av Terranets nya Finansdirektör Thomas Falkenberg. I samband med det renodlas också verksamheten där bolagets marknadschef Michaela Berglund (CMO) i nära samverkan med bolagets CTO Nihat Küçük och VD Pär-Olof Johannesson kan fokusera mer intensivt på produktlansering, försäljning och utveckling av…

Detaljer

Terranet närmar sig konsumentmarknaden genom lanseringen av BlincBike

Terranet lanserar BlincBike som är en konsumentmarknadsprodukt vars AI-teknik baseras på bolagets befintliga utveckling av VoxelFlow™. BlincBike hör till segmentet trafiksäkerhet och riktar sig initialt till användare av elcyklar. Terranet som utvecklar VoxelFlow™ – en unik sensorteknologi för kollisionsvarning inom fordonsindustrin – meddelar idag att man under 2022 introducerar BlincBike som är en produkt avsedd direkt för konsumentmarknaden. Produkten består av ett monterbart tillbehör för elcyklar som säkerställer att cyklisten görs uppmärksam på faror som närmare sig. Utvecklingen av tvåhjuliga fordon är på stark frammarsch och viktig…

Detaljer

Kallelse till extra bolagsstämma i Terranet AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2021. Information med anledning av coronavirusetBolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid‑19. Mot bakgrund av den extraordinära…

Detaljer

Terranet välkomnar ny interim CFO

Thomas Falkenberg tillträder som interims CFO på Terranet från och med den 1 december 2021. Thomas har en bakgrund från bland annat mediebranschen och kommer närmast från Bauer Media som CFO. ”Terranet välkomnar Thomas till bolaget och ser fram emot ett stärkt team som tillsammans kan fortsätta att utveckla och tydliggöra Terranets position som en marknadsledare inom…

Detaljer

Terranet öppnar dörrarna till permanent showroom i Stuttgart

Lund, Sverige 9 November 2021 – Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B) kommunicerar idag att de i veckan öppnar ett nytt showroom för sensorteknologin VoxelFlow™ i Stuttgart, Tyskland. Detta är den första permanenta utställningslokalen för Terranet som nu satsar på att visa upp teknologin för potentiella samarbetspartners och kunder i hjärtat av europeisk fordonsindustri. Terranet har under hösten gjort…

Detaljer

Terranet och holoride fördjupar tekniksamarbete mot autonoma fordon

Terranet AB (TERRNT B) och holoride tar nästa steg för att utveckla ett användargränssnitt mellan aktiv säkerhet och VR/AR underhållning för autonoma fordon i det samarbete som Terranet påbörjat med NEVS tillverkare av självkörande bilar. Framtidens autonoma fordon kommer ha absoluta krav när det gäller förar- och personsäkerhet. Samtidigt framträder ett helt nytt paradigm med behov för passagerna…

Detaljer

Terranet undertecknar samarbetsavtal med NEVS för positionering av säkerhetskritiska sensorer för autonoma fordon i stadstrafik

Terranet AB (NASDAQ: TERRNT B) har ingått ett nytt samarbetsavtal med NEVS som utvecklar elbilar och självkörande fordon. Initialt kommer NEVS och Terranet gemensamt undersöka möjligheten att integrera bildanalysteknologin och objektidentifieringsmjukvaran VoxelFlow™ i NEVS självkörande fordon Sango. Det självkörande fordonet är utvecklat för att effektivisera mobilitet i städer, en viktig komponent i deras framtida system för…

Detaljer