Senaste press

PRESSMEDDELANDELund, 10 juni 2022 Terranets CTO Nihat Küçük och styrelseledamöterna Magnus Edman, Göran Janson och Karolina Bjurehed förvärvar teckningsoptioner i bolaget. Optionerna tillhör de två incitamentsprogram som årsstämman 2022 beslutade om i enlighet med styrelsens förslag. Nihat Küçük, Magnus Edman...
Lund, 13 Maj 2022 Terranet deltar i Mangolds investerardag på temat Mobility Tech Nästa onsdag den 18 maj deltar Terranet i Mangolds investerarevent på temat Mobility Tech. Tillförordnad vd Göran Janson och utvecklingschef/CTO Nihat Küçük presenterar bolaget och berättar om...
Lund, 12 Maj 2022 Väsentliga händelser under första kvartalet Terranet uppdaterade marknaden kring BlincVision, baserat på VoxelFlow™, samt meddelade att de tekniska mål som sattes för 2021 uppnåtts med god marginal.Teckningsoptioner av serie TO4 B tecknades till cirka 80% och...

Ledning och styrelse i Terranet förvärvar teckningsoptioner

PRESSMEDDELANDELund, 10 juni 2022 Terranets CTO Nihat Küçük och styrelseledamöterna Magnus Edman, Göran Janson och Karolina Bjurehed förvärvar teckningsoptioner i bolaget. Optionerna tillhör de två incitamentsprogram som årsstämman 2022 beslutade om i enlighet med styrelsens förslag. Nihat Küçük, Magnus Edman och Göran Janson förvärvar 100% av sina berättigade optioner, och Karolina Bjurehed ca 87%. Programmet…

Detaljer

Terranet deltar i Mangolds investerardag på temat Mobility Tech

Lund, 13 Maj 2022 Terranet deltar i Mangolds investerardag på temat Mobility Tech Nästa onsdag den 18 maj deltar Terranet i Mangolds investerarevent på temat Mobility Tech. Tillförordnad vd Göran Janson och utvecklingschef/CTO Nihat Küçük presenterar bolaget och berättar om hur Terranets förarstödsteknologi BlincVision kan rädda liv i stadstrafiken. Eventet är öppet för allmänheten och…

Detaljer

Terranet uppdaterar om produktutvecklingen

PRESSMEDDELANDELund, 4 Maj 2022 Terranet AB (publ) (Nasdaq: TERRNT-B) ger idag en uppdatering om utvecklingen av bolagets BlincVision–teknologi, kommande steg i utvecklingsprocessen samt de viktigaste milstolparna framåt för att kommersialisera lösningen för den globala fordonsindustrin. Under 2021 tog Terranet BlincVision från labbtestning till Proof of Concept, där systemets funktionalitet testades i en livedemonstration i ett…

Detaljer

Kallelse till årsstämma i Terranet AB

Kallelse till årsstämma i Terranet AB Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022. Information med anledning av coronavirusetBolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset…

Detaljer

Teckningsoptioner av serie TO4 B tecknades till cirka 80 procent och Terranet AB tillförs cirka 6,40 MSEK

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 B, vilka emitterades under det andra kvartalet 2021. Totalt nyttjades 11 436 473 teckningsoptioner av serie TO4 B, motsvarande cirka 80 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4 B, för teckning av 11 436 473 B-aktier till en teckningskurs om 0,56 SEK…

Detaljer

Styrelseordförande, verkställande direktör och huvudägare avser nyttja samtliga sina teckningsoptioner av serie TO4 B i Terranet AB

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelseordförande, verkställande direktör och huvudägare i Bolaget avser nyttja hela sina innehav av teckningsoptioner av serie TO4 B, en investering om totalt cirka 1,9 MSEK, motsvarandes cirka 23,5 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO4 B. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO4 B pågår…

Detaljer

Terranet uppdaterar om bolaget och den strategiska inriktningen

Lund, den 7 februari 2022. Terranet AB (publ) (Nasdaq: TERRNT-B), ger idag en kortfattad strategisk uppdatering efter de senaste organisationsförändringarna samt kan meddela att de tekniska mål som bolaget satte upp och kommunicerade i början av 2021 har uppnåtts. Terranets primära fokus är att utveckla BlincVision, baserat på VoxelFlow™, för fordonsindustrin och etablera varumärket som…

Detaljer

Notis från Terranet

Med anledning av att Göran Janson inträder i rollen som interim VD under tiden Bolaget söker efter en permanent VD, så kliver Göran interimistiskt av posten som styrelseordförande till att vara ordinarie ledamot. Styrelseledamoten Anders Blom har samtidigt av styrelsen utsetts till interimistisk ordförande under denna period. Denna förändring är per idag inlämnad för registrering…

Detaljer

Terranets VD lämnar med omedelbar verkan

Terranets VD lämnar med omedelbar verkan Lund, 4 februari 2022. Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B), ett företag som utvecklar och levererar avancerade system inom förarstöd (ADAS) för bilindustrin meddelar idag att styrelsen har beslutat att bolagets VD Pär-Olof Johannesson lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Terranets styrelseordförande Göran Janson tar över som interim VD tills en…

Detaljer