Senaste press

Lund, Sweden, January 8, 2020 - Terranet AB, (Nasdaq: TERRNT-B.ST) Terranet har tidigare idag erhållit en beställning för en första prototyp av Voxelflow från Daimler Mercedes-Benz. Ordervärdet motsvarar 31 000 EUR. Avropet är ett etappmål i enlighet med tidplanen för...
Terranet har undertecknat ett Letter of Intent med AFRY i syfte att ytterligare fördjupa samarbetet för att marknadsföra kringtjänster runt kamerasensorutveckling inom avancerat förarstöd (ADAS) och autonoma fordon. ”Vi har jobbat med AFRY (tidigare ÅF) under många år primärt som...
Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020 Intäkterna uppgick till 0 (604) TSEKRörelseresultatet uppgick till -6 681 (-7 873) TSEKPeriodens nettoresultat uppgick till -7 342 (-9 790) TSEKKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 216 (-8 460) TSEKKoncernens likvida...

Terranet Receives First Voxelflow Prototype Purchase Order

Lund, Sweden, January 8, 2020 – Terranet AB (Terranet/the Company), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), developers of advanced driver-assist systems and the creators of breakthrough 3D motion awareness technology VoxelFlow, today received a 31,000 EUR purchase order from Daimler Mercedes-Benz. ”We look forward with confidence to the coming year and to continue the work with the delivery of our world-leading…

Detaljer

En första beställning på Terranets prototyp av Voxelflow

Lund, Sweden, January 8, 2020 – Terranet AB, (Nasdaq: TERRNT-B.ST) Terranet har tidigare idag erhållit en beställning för en första prototyp av Voxelflow från Daimler Mercedes-Benz. Ordervärdet motsvarar 31 000 EUR. Avropet är ett etappmål i enlighet med tidplanen för teknologin där nästa steg blir att integrera tekniken i en bil.  ”Vi ser med tillförsikt…

Detaljer

Terranet tecknar LOI med AFRY

Terranet har undertecknat ett Letter of Intent med AFRY i syfte att ytterligare fördjupa samarbetet för att marknadsföra kringtjänster runt kamerasensorutveckling inom avancerat förarstöd (ADAS) och autonoma fordon. ”Vi har jobbat med AFRY (tidigare ÅF) under många år primärt som partner när det gäller konsulttjänster inom R&D verksamheten, både avseende signalbehandling och bildanalys. Med undertecknandet…

Detaljer

Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 september 2020

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020 Intäkterna uppgick till 0 (604) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -6 681 (-7 873) TSEK Periodens nettoresultat uppgick till -7 342 (-9 790) TSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 216 (-8 460) TSEK Koncernens likvida medel uppgick till 20 717 (11 569) TSEK Resultat per aktie…

Detaljer

Terranet får ny CFO från Volvo Cars

Johan Wångblad tillträder som ny CFO på Terranet den 1 december. Johan har intill nyligen innehaft en tjänst som Head of Operations, Volvo Cars Tech Fund. Med sin långa och djupa bakgrund på Volvo och fordonsindustrin där han varit verksam i olika ledande roller inom både finans- och affärssidan, ser vi mycket framemot att jobba…

Detaljer

Teckningsoptioner av serie TO1 B tecknades till cirka 94 procent och Terranet tillförs cirka 34,2 MSEK

Terranet Holding AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units. Totalt nyttjades 47 503 386 teckningsoptioner av serie TO1 B, motsvarande cirka 94 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 B, för teckning av 47 503 386 B-aktier till en teckningskurs…

Detaljer

TERRANET UNDERTECKNAR MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) MED DAIMLER

Terranet undertecknar ett Memorandum of Understanding (MoU) med Daimler-Mercedes-Benz i Stuttgart. Detta MoU är en bekräftelse av det tidigare påbörjade produktutvecklings- och industrialiseringssamarbetet inom avancerat förarstöd (ADAS) och antikollisionssystem, konstaterar Terranets VD Pär-Olof Johannesson. Nästa steg i samarbetet är den planerade demon vid nästa Startup Autobahnmässa (tillväxtinkubatorn och acceleratorn som samfinansieras av Daimler, Porsche och…

Detaljer

Mangold publicerar ny analys av TerraNet med köprekommendation och riktkurs på 2,50 kr

Mangold Fondkommission AB har i dag publicerat en ny analys av TerreNet Holding AB. Mangold sätter en köprekommendation med en riktkurs på 2,50 kr på 12 månaders sikt. Analysen kan läsas här: https://insight.mangold.se/company/terranet-holding/. För mer information kontakta: Pär-Olof Johannesson, VD parolof.johannesson@terranet.se +46 70 332 32 62 Mattias Larsson, CFO mattias.larsson@terranet.se +46 72 709 56 01 Om…

Detaljer

Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner serie (2020:1) TO1 B i Terranet har fastställts till 0,72 SEK och teckningsperioden inleds idag den 12 oktober 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Terranet Holding AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) slutförde under det…

Detaljer

Ny TerraNet-podcast med gäster i panelen från NEVS och Renault-Nissan-Mitsubishi

Terranet publicerar idag ett nytt avsnitt i bolagets podcastserie om framtida autonoma fordonssystem. Syftet med denna podcastsäsong är att genom en djuplodande och välinitierad –  samtidigt lättsam trendspaning och rundabordsdiskussion – tillsammans med nära förtrogna industriledare, experter och samarbetspartners i branschen sprida kunskap och information om nya rön, teknologier, industriella tillämpningar och de utmaningar som…

Detaljer