Terranet signerar avtal om tillverkning av scannerprototyp

Techbolaget Terranet tar genom ett strategiskt partnerskap avgörande steg mot en komplett prototyp för sitt förarstödssystem BlincVision. Prevas får uppdraget att bygga den första prototypen av BlincVisions laserscannermodul.

Terranet har valt Prevas som partner för att tillverka en första prototyp av den scannermodul som ska ingå i Terranets livräddande förarstödssystem BlincVision. Scannermodulen, vars huvudkomponent är den laser som läser av omgivningen runt fordonet, är en av tre centrala moduler i systemet BlincVision.

Håller tidplanen

Prevas har lång erfarenhet av att förse fordonsindustrin med högkvalitativa lösningar och har unik kompetens inom laser. De är specialiserade på avancerade tekniska lösningar inom en rad olika branscher och teknikområden. Uppdragen kommer bland annat från försvarsindustrin med höga krav på innovation, kvalitet och säkerhet.

“Det är fantastiskt kul att se att utvecklingen har rullat på så snabbt och att vi redan nu är redo att lägga ut uppdraget att producera vår första version av scannermodulen. Vi håller tidplanen för att få fram en komplett prototyp för BlincVision. Samarbetet med Prevas möjliggör för Terranet att lägga allt fokus den närmsta tiden på att även ta sensormodulen till prototypkonstruktion”, säger Terranets vd Magnus Andersson.

Bygger vidare på årets tekniska framsteg

Prototypen som Prevas ska utveckla baseras på Terranets specifikationer och bygger vidare på de tekniska framsteg som Terranet gjort under året, bland annat när det gäller laserns effektiva detektionsområde och hur säker den är för det mänskliga ögat.

“Vi är mycket stolta över att Terranet valt att utveckla scannern i samarbete med Prevas. Ett riktigt spännande uppdrag att konstruera en prototyp med en så hög innovationsgrad”, säger Magnus Edman, vd för Prevas Development, dotterbolag inom koncernen Prevas AB.

Avtalet mellan parterna är upprättat på marknadsmässiga villkor. Magnus Edman är vd för Prevas Development samt styrelseledamot i Terranet men har inte deltagit i Terranets beslutsprocess. Avtalet klassas inte som en väsentlig transaktion med närstående, enligt aktiebolagslagen, 16 a kap.

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 850 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

Prevas Development AB är ett produktutvecklingshus i Prevas-koncernen. Bolaget har verksamhet i Karlskoga, Örebro och Arboga. Företaget har en lång erfarenhet inom avancerad produktutveckling och spetskompetens inom ett antal teknikområden såsom optronik, inertial sensing och utveckling av avancerade processorplattformar för t.ex. bildbehandling.

 

Bilaga