Terranet tecknar samarbetsavtal och marknads joint venture med Waysure

Terranet har idag ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Waysure vars fokus är inom absolutpositionering med primärt användningsområde för automatiserad körning. Waysure har utvecklat en GNSS (Global Navigation Satellite System, t.ex. GPS) plattform med hög noggrannhet på centimeternivå med stöd för RTK (real-time kinematic) funktionalitet. Waysures algoritmer lämpar sig särskilt väl för tyngre fordon och de har också varit med i tidig fas och gjort åtskilliga tester med ledande lastbilstillverkare.

Inom aktiv fordonssäkerhet är Terranets specialitet positionering genom att utnyttja radiobaserade sensorer, men även s.k relativ positionering. Kombinationen av absolut och relativ positionering reducerar effekten av felkällor i respektive system vilket ger förbättrad precision och robusthet. Flera överlappande system för lägesbestämning för att skapa ett säkert och effektivt system är en nödvändighet (redundans). Vid relativ positionering bestäms mottagarens position gentemot en eller flera punkter med känd position. Genom att bilda differenser mellan de inbördes mätpunkterna kan man därmed reducera felkällor.

”Vi är mycket nöjda att ingå detta samarbete. Syftet är att gemensamt adressera en betydande tillväxtmarknad och därmed kunna accelerera kommersialiseringen med ett bredare utbud. Detta ger också Terranet en hävstång utifrån samarbetet med Qualcomm, säger Terranets VD Pär-Olof Johannesson.

Nästa vecka genomförs en intervju med Waysures VD James Tidd.

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se 
+ 46 70 742 5018

Christina Björnström, SVP Key Account Manager
Christina.bjornstrom@terranet.se
+1 310 880 2586

OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.