Stämmor

Extra bolagsstämma februari 2020

Stämmoprotokoll 20 februari 2020

Detaljer

Extra bolagsstämma december 2019

Stämmoprotokoll 18 december 2019

Detaljer

Årsstämma 2019

Årstämmoprotokoll 17 maj 2019

Detaljer

Extra bolagsstämma 4 februari 2019

Stämmoprotokoll 4 februari 2019

Detaljer

Styrelse

Conny Larsson
Ordförande sedan 2019, ledamot sedan 2014.

Utbildning och erfarenhet: Conny Larsson är utbildad VVS-ingenjör vid Göteborgs Tekniska Gymnasium och är idag VD på Vamero AB. Han har tidigare startat och drivit ett tiotal företag både i Sverige och utomlands med inriktning på anläggningsarbeten inom bland annat olje- och pappersmassaindustrin. Conny Larsson är aktiv som styrelseledamot i Contisol Isolerings Aktiebolag och InterKeep Aktiebolag, samt som styrelseledamot i Vamero Aktiebolag.

Conny Larsson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 45 932 optioner, 330 493 B-aktier.

Pär-Olof Johannesson
VD/CEO sedan 2009, ledamot sedan 2018

Utbildning och erfarenhet: Pär-Olof Johannesson har en kandidatexamen i juridik från Lunds Universitet och är idag VD/CEO på TerraNet. Han har en entreprenörsmässig bakgrund med över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom telekomindustrin, både i koncernkonglomerat och i startupmiljöer, och har ett omfattande internationellt kontaktnät efter mångårig tjänstgöring i bland annat Asien. Tidigare befattningar omfattar delägarskap i riskkapitalfirman Mankato Investments, affärsområdeschef på Flextronics, försäljningschef på ABB, projektledare vid Ericsson Radio Systems i Beijing, attaché på UD samt forskningsassistent på FOI.

Pär-Olof Johannesson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 612 422 optioner, 131 606 B-aktier.

Peter Janevik
Ledamot sedan 2019

Utbildning och erfarenhet: Peter Janevik har en M.Sc i Applied Mechanics and Automotive Engineering från Chalmers tekniska högskola. Han är idag VD på AstaZero AB, världens första fullskaliga testbana för forskning och utveckling av autonoma transportsystem, belägen utanför Borås. Peter Janevik har 21 års erfarenhet från fordonsindustrin, bland annat som R&D Director Active Safety & Chassis på Volvo Cars i Shanghai samt R&D Senior Manager, Active Safety Functions på Volvo Cars i Göteborg. Han är även verksam som styrelseledamot i Rise IVF AB.

Peter Janevik är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 62 500 B-aktier.

Michel Roig
Ledamot sedan 2019

Utbildning och erfarenhet: Michel Roig har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola och är idag Vice President, Head of Sales & Customer Support Business Line Smartcard, Embedded & Automotive på Fingerprint Cards AB. Han har erfarenhet av affärsutveckling och försäljning från flera innovationsbolag inom mobiltelefoni och annan konsumentteknik, inom allt från större bolag som Ericsson till mindre pionjärer inom biometri och identifikationsteknik som Fingerprint Cards AB. Michel Roig har tidigare haft roller som Sales Director Smartcards på Fingerprint Cards AB, Senior Director Fingerprint Cards AB, Vice President & General Manager Aava Mobile Oy UK & Nordics, Vice President & Head of Sales and Marketing Terranet.

Michel Roig är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 62 500 B-aktier.

Lars Novak
Ledamot sedan 2019

Utbildning och erfarenhet: Lars Novak har en civilingenjörsexamen i datateknik från Lunds Tekniska Högskola. Han är idag styrelseledamot i Sekano AB samt Development Manager på Sinch, ett bolag som utvecklar mjukvara för meddelandekommunikation och är världens största leverantör av mobila transaktionsnätverk. Lars Novak har gedigen erfarenhet från mobilbranschens största företag, Sony Mobile och Sony Ericsson, där han hade olika roller i över 20 år.

Lars Novak är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 62 500 B-aktier.

Revisor

Till revisor omvaldes på årsstämman 2018 revisionsfirman Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Huvudansvarig revisor:

Rickard Peters
Auktorierad revisor

Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö
www.deloitte.se

Bolagsordning

Detaljer