Stämmor

Årsstämma 2019

Årsstämmoprotokoll 17 maj 2019

Extra bolagsstämma 4 februari 2019

Stämmoprotokoll 4 februari 2019

Extra bolagsstämma juli 2018

Stämmoprotokoll 27 juli 2018

Årsstämma 2018

Tack till alla som deltog vid årsstämman! Nästa årsstämma kommer äga rum den 17 maj 2019.

Årsstämmoprotokoll 17 maj 2018

Styrelse

Conny Larsson

Styrelseordförande

Conny Larsson är utbildad HVAC-ingenjör på Göteborgs Tekniska Gymnasium och tillträdde som styrelseordförande för Terranet 2019. Conny Larsson är entreprenör och har grundat och drivit mer än tio företag inom energisektorn i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Holland. Företag inom allt från olje-, el och kraftsektorn till massa- och pappersfabriker.

Pär-Olof Johannesson

Styrelseledamot och VD

Pär-Olof är styrelseledamot och har varit vd för Terranet sedan 2009 där han ledde företaget genom processen för börsnoteringen på NASDAQ First North Premier i Stockholm 2017.

Han har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom IT- och telekomindustrin och ett omfattande internationellt kontaktnät efter mångårig tjänstgöring i Kina och Asien. Tidigare befattningar omfattar delägarskap i riskkapitalfirman Mankato Investments, affärsområdeschef på Flextronics och försäljningschef på ABB, projektledare vid Ericsson Radio Systems i Beijing, attaché på UD samt forskningsassistent på FOI.

Peter Janevik

Styrelseledamot

Peter Janevik är vd på AstaZero, världens första fullskaliga testbana för forskning och utveckling av autonoma transportsystem, belägen utanför Borås. Peter Janevik har 21 års erfarenhet från fordonsindustrin från några av de mest framstående företagen som bedriver forskning & utveckling för fordon i världen. Peter Janeviks tidigare roller innefattar bland andra; R&D Director Active Safety & Chassis för Volvo Cars i Shanghai, R&D Senior Manager, Active Safety Functions på Volvo Cars i Göteborg. Peter Janevik har en M.Sc Applied Mechanics and Automotive Engineering från Chalmers tekniska högskola.

Michel Roig

Styrelseledamot

Michel Roig är Vice President, Head of Sales & Customer Support, Business Line Smartcard, Embedded & Automotive på Fingerprint cards AB. Dessförinnan har Michel innehaft rollen som Vice President & General Manager, UK & Nordics på Aava Mobile och Vice President, Head of Sales & Marketing på Terranet.

Lars Novak

Styrelseledamot

Lars Novak har mångårig erfarenhet från telekomindustrin där han lett utvecklingsarbete i över 30 år för Sony Ericsson och Sony Mobile Communication. Lars är Development Manger på DLX Communications.

Revisor

Till revisor omvaldes på årsstämman 2018 revisionsfirman Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Huvudansvarig revisor
Rickard Peters
Auktorierad revisor
Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö

www.deloitte.se

Bolagsordning

Bolagsordning