Stämmor

Extra bolagsstämma

Stämmoprotokoll 27 juli 2018

Årsstämma 2018

Tack till alla som deltog vid årsstämman! Nästa årsstämma kommer äga rum den 17 maj 2019.

Årsstämmoprotokoll 17 maj 2018

Styrelse

Anders Rantén

Styrelseordförande

Anders Rantén har 30 års erfarenhet som investerare inom private equity och 10 års erfarenhet som tidigare styrelseordförande i TerraNet. Han var tidigare CEO på Malmö Aviation och innehar huvudägandeskapet i Upplands Bilforum Holding AB med cirka 600 miljoner kronor i omsättning.

Anders Rantén var styrelseordförande för Terranet mellan 2006-2016.

Dan Olofsson

Styrelseledamot

IT-entreprenör som är grundare och styrelseordförande i Sigma, Epsilon och Teleca. Antalet anställda i Sigma växte från 0 till 8 000 med verksamhet i tio länder. Grundare av Danir AB.

Conny Larsson

Styrelseledamot

Utbildad HVAC-ingenjör på Göteborgs Tekniska Gymnasium. Conny Larsson är entreprenör och har grundat och drivit mer än tio företag inom energisektorn i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Holland. Företag inom allt från olje-, el och kraftsektorn till massa- och pappersfabriker.

Stefan K. Persson

Styrelseledamot

Stefan K. Persson tjugo års erfarenhet av produkt- och affärsutveckling inom olika internationella mobiltelefoni- och telekombolag däribland Ericsson, Sony Ericsson och Sony Mobile Communications där han var globalt ansvarig för produktutveckling i Kina, Sverige, USA och Japan. Som internationell ledare har han god erfarenhet av att bygga och leda framgångsrika team med olika kulturella bakgrunder och erfarenheter. Stefan tillträder som ny vd för Precise Biometrics i augusti 2018 och lämnar därmed sin roll som COO för Bang Olufsen-koncernen.

Pär-Olof Johannesson

Styrelseledamot och VD

Pär-Olof är styrelseledamot och har varit vd för Terranet sedan 2009 där han ledde företaget genom processen för börsnoteringen på NASDAQ First North Premier i Stockholm 2017.

Han har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom IT- och telekomindustrin och ett omfattande internationellt kontaktnät efter mångårig tjänstgöring i Kina och Asien. Tidigare befattningar omfattar delägarskap i riskkapitalfirman Mankato Investments, affärsområdeschef på Flextronics och försäljningschef på ABB, projektledare vid Ericsson Radio Systems i Beijing, attaché på UD samt forskningsassistent på FOI.

Revisor

Till revisor omvaldes på årsstämman 2018 revisionsfirman Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Huvudansvarig revisor
Rickard Peters
Auktorierad revisor
Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö

www.deloitte.se

Bolagsordning

Bolagsordning