Vi utvecklar intelligent programvara som möjliggör streaming av data, ljud och bild utanför nätet.

Fordon till fordon

Bilar som kommunicerar sinsemellan. Automatiserade system som hjälper och varnar föraren vid fara. Lastbilar i bränslebesparande konvoj. Vår teknologi för lägesbestämning är en viktig pusselbit för en säkrare trafikmiljö.

Läs mer

Telefon till telefon

Med vår mjukvara integrerad i mikrochips blir smartphones smarta och mobila på riktigt – även i situationer där uppkoppling till internet saknas. För mobiltillverkarna innebär det större möjlighet att differentiera sina tjänster. För användarna innebär det större frihet.

Läs mer

Maskin till maskin

Internet of Things som fungerar utan internet. Till exempel hörselkåpor med inbyggd mjukvara för gruppsamtal offline – i vildmarken, under jord, mellan fordon. Applikationsområdena för vår gruppsamtalsteknologi är många.

Läs mer

Var finns potentialen?

Överallt där enheter kopplar upp sig, och överallt där emellan. Smarta chip, sensorer och samhällets ökade acceptans för smarta enheter bäddar för en snabb tillväxt.

Branchen och analytiker bedömer att 30 miljarder IoT enheter kommer vara anslutna 2020. Terranet’s mjukvara löser flera problem som är essentiella för en växande industri.

Vilka är fördelarna?

Genom att integrera vår mjukvara kan ni förbättra personsäkerheten samt miljöekonomin i trafiken, sänka driftskostnaderna inom industri och höja användarupplevelsen för abonnenter.

Vår mjukvara möjliggör:

  • lägre strömförbrukning
  • snabbare upptäckningsförmåga
  • HD-dataströmning till flera enheter
  • ökad överföringskapacitet
  • bättre ljudkvalitet utan fördröjning