Teknik för en säkrare trafikmiljö

TerraNet utvecklar mjukvara för avancerat förarstöd och tillhandahåller några av de avgörande teknikerna för självkörande fordon av olika slag. Teknologin positionerar fordon i förhållande till andra fordon, trafikanter och objekt med stor noggrannhet och väldigt låg fördröjning.

Företrädesemission oktober 2019

Autonoma system är en av de snabbast växande industrierna för tillfället, samtidigt som den fortfarande är i början av sin utvecklingskurva. För att möta morgondagens behov och expandera vår produktutveckling, gör vi i oktober en emission som vänder sig till både nuvarande och nya aktieägare.

Detaljer

En levande framtid

Självkörande fordon förutspås en årlig tillväxttakt på 20% fram till 2030*. Orsaken till detta paradigmskifte är dagens höga antal trafikolyckor, varav 94% orsakas av den mänskliga faktorn**. Eftersom algoritmer är bättre på att organisera trafikflöden och förutspå olika scenarion än människan, är de även bättre förare. I takt med att autonoma fordon tar över, kommer vi alltså att kunna se fram emot färre trafikolyckor. TerraNet har en given plats i denna industriella revolution.

Agilt för aktiv säkerhet

Teknologin används idag inom allt från fordon till intelligenta transportsystem i miljöer som gruvor och lager. Samtidigt forskar TerraNet kring fler användningsområden som exempelvis kollisionsvarningssystem för utsatta medtrafikanter, till exempel cyklister och fotgängare. Vi arbetar även kontinuerligt med andra aktörer inom branschen för aktiv säkerhet och förfinar ständigt vår strategi och produkt för att möta industrins utveckling. Den extremt expansiva fas som både omställningen av globala transportsystem och digitaliseringen befinner sig i, ställer höga krav på en agil mjukvara.

Teknologin bakom

360° runt ett autonomt fordon, finns ett tiotal sensorer med olika teknologier för lokalisering och navigering: radiopositionering, radar, LIDAR, GPS, kamera, ultraljud med mera. TerraNets mjukvara är en säkerhetskritisk komponent i detta system. Mjukvaran innefattar bland annat kollisionsvarning i trafikkorsningar, optimering av positioneringsmekanismer för simultan lokalisering och navigering av uppkopplade och sammankopplade fordon så stor noggrannhet och låg fördröjning som möjligt.

Press

Intel och Terranet presenterar idag en gemensam demoprototyp på 5GAA-konferensen i Turin i Italien.  Demon visar hur Terranets unika moln- och offlinebaserade konnektivitetsplattform med en Androidklient i kombination med Intels Multi-Access Edge Computing (MEC) arkitektur förhöjer prestanda och användarupplevelsen i...
TerraNet Holding AB:s (”TerraNet”) företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”TERRNT BTA B”) är den 11 november 2019. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 13 november 2019. De...
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT...
Fler pressmeddelanden

* Frost&Sullivan, ** National Highway Traffic Safety Administration

Vision: Färre trafikolyckor, färre dödsolyckor.