Close

Kommunikation oberoende av uppkoppling

Vi har utvecklat en unik patenterad mjukvaruplattform som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data inklusive bandbreddskrävande HD-media helt oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk.

Nyheter

Vator Securities’ Unicorn Summit
Den 14 november gav TerraNets VD Pär-Olof Johannesson på Vator Securities’ Unicorn Summit, 2017 en status över bolaget och de strategiska planerna framöver.

Affärsområden

Baserat på denna plattform utvecklar vi unika lösningar för våra kunder, bland annat mikrochiptillverkare, OEM- leverantörer inom fordons- och tillverkningsindustrin, globala nätoperatörer, multimediadistributörer och mobiltelefontillverkare. Vi bedriver verksamheten inom tre affärsområden: Industrial IoT (Internet of Things), Chip Integration och Multimedia Services.

Industrial IoT

Inom Industrial IoT utvecklar och levererar vibland annat lösningar för lägesbestämning och kollisionsvarning inom aktiv trafiksäkerhet och en teknologi för kommunikation sutrustade hörselskydd. 

Läs mer
Chip Integration

Inom affärsområdet Chip Integration levererar vi teknologi till globala ledande mikrochip tillverkare. Teknologin implementeras i mikrochip och möjliggör dels för enheter att dela data mellan varandra, dels identifiering och förutspående av användarbeteende.

Läs mer
Multimedia Services

Affärsområdet Multimedia Services består av två delområden, tjänsterna GriDD och MeshMedia. Vi levererar kundprojekt inom respektive tjänst till stora välrenommerade aktörer. GriDD är en tjänst för handel och utbyte av överskottsdata direkt mellan abonnenter. MeshMedia är en mobilapplikation som möjliggör strömning av video i full HD och med äkta 5.1-kanaligt surroundljud mellan två eller flera mobila enheter utan uppkoppling mot Wi-Fi eller 3G/LTE.

Läs mer
Free Stuff from the Service

Experience the power of intelligent services and enthusiasm

Get our free catalog and magazine so that you can keep in touch with us and the modern technology.

Read more