Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

Valberedning föreslår Torgny Hellström till ny styrelseordförande i Terranet AB. Torgnys stora kontaktnät och långa erfarenhet av affärsutveckling och försäljning på internationell nivå kommer främja Bolagets långsiktiga utveckling.

Genom viktiga framsteg i produktutvecklingen har Terranet kunnat gå från att vara ett renodlat utvecklingsbolag till ett bolag som också i större utsträckning fokuserar på kommersialisering och försäljning. Valberedningen har strävat efter att matcha styrelsens sammansättning mot den utvecklingsfas som Terranet nu befinner sig i. Med Torgnys bakgrund får styrelsen in den kompetens som svarar mot behovet av ökad erfarenhet från affärsutveckling och försäljning vilket väntas bidra starkt till Terranets kommersiella utveckling framöver.

”Jag har länge varit imponerad över de resultat som Torgny uppnått i andra bolag. Hans långa erfarenhet kommer att tillföra en perfekt kombination av affärsfokus och nytänkande när Terranet nu lägger alltmer fokus på försäljning och marknadsföring av BlincVision”, säger Julian Aleksov, valberedningens ordförande.

Nuvarande styrelseordförande Göran Janson föreslås för omval som styrelseledamot. Han kommer, med sina mer är 40 års erfarenhet inom forskning, utveckling och produktledning, även framgent spela en viktig roll för Terranets produktutveckling.

”Jag välkomnar Torgny och den kompetens han tillför Terranet, vi i styrelsen ser fram emot att arbeta tillsammans med honom. För min del innebär det att jag kan fokusera mitt bidrag till bolaget och styrelsearbetet kopplat till den viktiga tekniska utvecklingen”, säger Göran Janson.

Karolina Bjurehed har avböjt omval och lämnar därmed styrelsen i Terranet och kommer att fokusera på sina andra uppdrag som VC-investerare och Investment Director på Industrifonden.

Valberedningens förslag av styrelse till årsstämman 2023 är enligt följande: Omval av ledamöterna Anders Blom, Nils Wollny, Magnus Edman, Tarek Shoeb och Göran Janson samt nyval av Torgny Hellström. Valberedningen föreslår vidare att Torgny Hellström väljs till styrelsens ordförande.

Information om Torgny Hellström:
Torgny Hellström, född 1958, är jur. kand. och har lång erfarenhet från IT- och Techbranschen bland annat som VD för Anoto Group AB och ledande befattningshavare inom Ericsson och IBM. Han är grundare av och senior managementkonsult på Ruddex International AB och har haft ett flertal styrelseuppdrag. Idag är Torgny styrelseordförande för Starbreeze AB, PreciseBiometrics AB, Drupps AB och Swipp AB.

Valberedningens bedömning är att Torgny Hellström är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

För mer information om de ledamöter som föreslås till omval se www.terranet.se/bolagsstyrning/

För information om valberedningens övriga förslag till årsstämman 2023, se kallelsen på www.terranet.se/bolagsstyrning/

Valberedningen i Terranet, april 2023

***

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
E-mail: thomas.falkenberg@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

 

 

Bilaga