Uppdatering av produktutvecklingsplanen för BlincVision  

Terranet närmar sig tidpunkten för att visa upp den första prototypen av det unika förarstödssystemet BlincVision. Prototypen kommer att visas upp under första kvartalet 2024.

Att demonstrera BlincVisions funktionalitet är avgörande för att sluta avtal med biltillverkare eller deras större underleverantörer. Därefter kan produkten ytterligare färdigställas för att uppnå skalfördelar i framtida produktion.

Sedan Terranet presenterade konceptet BlincVision vid Startup Autobahn 2021 har det gjorts stora framsteg. Idén har tagits från koncept till prototyp och tekniken utvärderats i simulerade miljöer. Den första laserscannern har testats, algoritmer och triangulering har utvecklats och uppbyggnaden av en AI-baserad mjukvarustack för objektigenkänning och klassificering har påbörjats. Eftersom BlincVision är en avancerad produkt med teknik som aldrig tidigare utvecklats inom fordonssektorn krävs tid för att få varje komponent att samverka i ett integrerat system. Målet är att leverera världens snabbaste ADAS-system.

Sensorns prestanda och kostnadsnivå är en viktig del av BlincVision. Terranet utvärderar därför kontinuerligt olika sensorer och leverantörer för att ta fram en stabil produkt med rätt prestanda.

Terranet befinner sig för närvarande i en produktutvecklingsfas där alla medarbetare fokuserar på att visa upp en prototyp i laboratoriet i Lund under det första kvartalet 2024. En efterföljande prototypdemonstration på ett fordon i testmiljö kommer att äga rum under det andra kvartalet.

Milstolparna i produktutvecklingen är följande:

  • 2024 Kvartal 1: Demonstration av prototyp i laboratoriemiljö
  • 2024 Kvartal 2: Demonstration av prototyp på fordon i testmiljö
  • 2024: Miniatyrisering och förbättrad optomekanik för laserscanner
  • 2024: Andra generationen av AI-baserad objektidentifieringsteknologi

”Biltillverkarna och deras större underleverantörer önskar se en prototyp som visar att BlincVision är ett stort steg framåt för hela fordonsindustrin och mobilitetssektorn. Terranet arbetar inte med att förbättra befintliga ADAS-koncept såsom radar, lidar och kameror. Vi utvecklar en disruptiv, unik och avancerad teknik för att bättre skydda utsatta trafikanter i städer. Den snabba reaktionstid vi strävar efter finns inte i någon annan ADAS-produkt på marknaden idag. Vi ser en enorm potential för Terranet, eftersom ADAS är det tredje största tillväxtområdet inom fordonssektorn gällande intäkter”, säger Magnus Andersson, VD för Terranet.

  

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga