Terranets intressebolag holoride GmbH expanderar sin marknadsutrullning och har för detta ändamål säkrat ett konvertibellån

Terranet har, tillsammans med övriga aktieägare i holoride GmbH, ingått ett finansieringsavtal för att accelerera en bredare och mer intensiv lansering av holorides produkter på ytterligare marknader.

Terranets ägarandel i holoride är 10,4 %. Holoride lanserade i slutet av förra året sin unika och prisbelönta XR/VR-produkt för integration i fordon tillverkade av Audi. I början av innevarande år lanserades även en så kallad ”retrofit”-version vilket öppnar för en betydligt större marknad då den nya versionen enkelt kan eftermonteras, direkt av slutkonsumenten, i samtliga fordon oberoende av tillverkare och modell. Lansering gjordes under CES i Las Vegas och holoride erhöll utmärkelsen CES Innovation Awards Honoree.

Finansieringsavtalet möjliggör en intensiv marknadsutrullning och breddning av holorides produkter genom att en av aktieägarna (ej Terranet) ställt ut ett konvertibellån till holoride om 5 MEUR. Utöver en den tyska marknaden har holoride hittills lanserats i USA samt Österrike och är nu redo för ytterligare europeiska länder. Samtidigt breddas användarmöjligheten då holoride ska integreras i flera andra fordonstillverkares modellserier. Holorides teknologi väntas även integreras i kända konsumentinriktade företags produkter och omvänt planeras det för att tillgängliggöra populära digitala mainstream tjänster på holorides plattform.

Genom lånefinansieringen kan Terranet undvika en utspädning och holoride erhåller en snabb möjlighet att accelerera sin lansering. Terranet har sedan en möjlighet att tillsammans med övriga aktieägare eller externa investerare refinansiera konvertibellånet åt holoride innan den 1 oktober 2023. Om konvertibellånet inte refinansieras per denna dag har långivaren en option att förvärva samtliga aktier i holoride inom sex månader till en marknadsmässig värdering.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserscannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

 

 

Bilaga