Terranet uppdaterar om marknadspotentialen för BlincVision

Färska internationella rapporter* pekar på en betydande tillväxt i marknaden för avancerade förarstödssystem (ADAS) under de kommande åren. BlincVision är väl positionerat för att uppfylla det växande behovet på marknaden av ett snabbt förarstödssystem för stadsmiljö, där varje meter och millisekund räknas. Hårdare regleringar, ökade konsumentförväntningar och teknologiska framsteg kommer tillsammans driva marknadspotentialen för BlincVision framåt.

Enligt Expert Market Research** omsatte den globala ADAS-marknaden år 2023 ca 340 miljarder SEK. Marknaden förutspås ha en årlig tillväxttakt på 17,20% och år 2032 uppnå över 1 400 miljarder SEK. Tillväxten och omfattande investeringar inom avancerade förarstödssystem (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) är en tydlig signal på det stora behov av system som möjliggör ett mer heltäckande och säkrare förarstöd åt föraren.

Utmaningarna med att skapa en komplett och pålitlig lösning har varit större än förväntat för bilbranschen. BlincVision täcker det säkerhetsgap som i nuläget existerar inom snabbhet och stadsmiljö, som dagens lösningar saknar. Detta utgör och bidrar till positioneringen av BlincVision på marknaden som ett komplement till existerande teknologier och som kan integreras med andra system.

Befintliga teknologier, exempelvis LIDAR, radar och kameror, har visat sig ha olika begränsningar och möter utmaningar i olika scenarier; exempelvis i extrema väderförhållanden, varierande ljusförhållanden, reflekterande ytor och snabba förändringar i stadsmiljön. Terranets nyligen genomförda konkurrenttester på AstaZeros testbana indikerar också begränsningar i befintliga ADAS-system.

Trafiksäkerhet är en central fråga för både beslutsfattare och myndigheter världen över, vilket driver den snabba tillväxten inom ADAS-marknaden. Genom att utföra tester och utvärdera fordons säkerhetsprestanda spelar EuroNCAP en central roll i att främja utvecklingen och säkerställa att framtidens ADAS-system är så effektiva och tillförlitliga som möjligt. Det finns goda förutsättningar för nya system, som BlincVision, att bidra till eller bli ny branschstandard inom säkerhet, så som exempelvis har hänt inom förarövervakningssystem.

Inkluderat tunga fordon produceras cirka 92*** miljoner fordon årligen globalt. Terranets ambition är att BlincVision som slutprodukt kommer att kunna säljas med en affärsmodell baserad på licensintäkt eller liknande. Dagens säkerhetsapplikationer i fordon är en betydande del av bilens totalkostnad.

”Det faktum att den globala ADAS-marknaden omsatte 340 miljarder SEK 2023 visar på en enorm marknadspotential för Terranet. BlincVision har en unik ställning på ADAS-marknaden eftersom det fyller en nisch som för närvarande inte täcks av befintliga system. Detta har framkallat ett enormt intresse från branschen och har gett oss som företag möjlighet att realisera en betydande kommersiell potential. Jag ser med stor tillförsikt fram emot de kommande månaderna.”, säger Magnus Andersson, VD Terranet.

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, VD        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

* https://www.statista.com/statistics/591579/adas-and-ad-systems-in-light-vehicles-global-market-size/   
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/adas-market-101897

** https://www.expertmarketresearch.com/reports/advanced-driver-assistance-systems-adas-market

*** https://wardsintelligence.informa.com/wi967636/global-vehicle-sales-top-92-million-units-in-2023-december-volume-up-11

Om Terranet AB (publ) 
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafik. Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.
Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund, Göteborg och Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).
Följ vår resa på: www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga