TerraNet säkrar order från befintlig kund för kommersiell offlinetillämpning

TerraNet har idag tecknat ett produktutvecklingskontrakt samt erhållit en ny kundorder på omkring 2,2 MSEK.  Leveransprojektet gäller framtagande av en produkt för integration av Terranets inbäddade systemmjukvara i en befintlig kundanpassad hårdvara. Kunden är ett multinationellt börsnoterat konglomerat, som tillika är marknadsledare globalt inom premiumprissegmentet för olika typer av intercomlösningar.

Denna produktutveckling avser framtagning av en produkt som under kommande två år kommer att lanseras på världsmarknaden och därefter licensieras av Terranet. “Det är i enlighet med vår strategiska vision att med denna funktion kunna bidra till både ökad produktivitet och säkerhet i bullriga miljöer på fabriksgolv, byggarbetsplatser, samt i fartygs- och flygplatsmiljöer, civilt som på förbandsnivå”, säger Mats Lindblad, SVP Industrial IoT vid TerraNet.

TerraNet har under 2017 kunnat påvisa ytterligare prestandahöjande optimeringar med sina patenterade algoritmer och systemmjukvara för offlinekänslig signalbehandling utanför molnet och som inte kräver uppkoppling mot cellulära nät, W-LAN infrastruktur eller GPS. ”Vi ser utifrån denna förmåga en fortsatt mycket stor efterfrågan och potential för vår intelligenta mjukvara för offline uppkoppling inom en allt bredare produktkategori av olika industriella tillämpningar, där just denna kundanpassade lösning tjänar som ett exempel, säger Pär-Olof Johannesson, VD för TerraNet”.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, CEO
investorrelations@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

OM TERRANET
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl 15:30 CEST 

FNCA Sweden AB är utsedd rådgivare till TerraNet Holding AB (publ).