Terranet redo att producera första sample-versionen av sin scannermodul

PRESSMEDDELANDE
Lund, 28 september 2022

Terranet har färdigställt den omfattande utveckling och simulering som krävts för att fastställa de tekniska specifikationerna för bolagets laserscanner för fordonsindustrin. Nästa steg är att besluta om en partner som ska tillverka detta så kallade A-sample*.

Det senaste året har Terranet gjort stora framsteg i utvecklingen av sin livräddande förarstödslösning BlincVision, som bygger på den patenterade sensorteknologin VoxelFlow som bolaget licensierar exklusivt. BlincVision består av tre centrala hårdvaruenheter: laserscanner, sensor samt datormodul.

Det omfattande arbetet med utveckling och simulering har resulterat i en effektiv lösning för att miniatyrisera och göra laserscannern snabbare. Dessutom har Terranet lyckats öka scannerns precision och dess funktionella räckvidd, bland annat genom att byta våglängd för lasern, antalet strålar samt formen och positionen för olika linser och mikromekaniska speglar. Lasern kan nu klassas som säker för ögat enligt den internationella standarden IEC 60825-1, en viktig milstolpe på vägen mot en färdig BlincVision-produkt.

Nu när specifikationerna för laserscannern är fastställda är Terranet redo att påbörja produktion av ett A-sample av scannern. Arbetet med att fastställa specifikationerna för de andra två huvudmodulerna fortsätter parallellt enligt utsatt plan. Fungerande prototyper för hela BlincVision-lösningen ska vara klara under 2023.

”Det här är ett resultat av hårt arbete från hela bolaget. Vi har varit laserfokuserade på att nå våra mål med utvecklingen av scannerenheten. Nu kan vi lägga all vår ingenjörskraft på att utveckla de andra två enheterna”, säger Terranets CTO Nihat Küçük.

“Jag är otroligt stolt över teamet och allt de åstadkommit så här långt. För varje dag som går närmar vi oss en fungerande prototyp av BlincVision som kan testas i fordon. Vår ambition är att BlincVision även ska finnas i självkörande bilar. Närmast ser vi fram emot att inleda partnerskap med en leverantör som ska tillverka detta sample”, kommenterar Magnus Andersson, vd.

*Inom fordonsindustrin avser Aoch B-sample olika faser i prototyputvecklingen:

A-sample: första fungerande prototypversion, begränsad funktion.
B-sample: version med all funktionalitet med undantag för viss mjukvara. Nära en färdig produkt.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
Tel: +46 70 777 85 38
Email: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilaga