Terranet publicerar idag nästa nivå och proof-of-concept-milestolpe i produktutvecklingen av Voxeflow

Väsentliga förbättringar med uppgraderad prestanda ifråga om funktion och beräkningskraft har uppnåtts under de senaste två kvartalen där övervakningskameror ersatts av eventbaserad optik med dubbel upplösning och noggrannhet. Med ny formfaktor kan vi nu kalibrera utifrån en HD-sensor till skillnad från tidigare VGA-funktionalitet, vilket gör att vi därigenom uppnår ca 10 000 Voxel per sekund.

När det gäller demofall och användarupplevelse kan vi nu också utifrån dessa nya fynd bredda tillämpningsområdet inom spektrumet för kollisionsvarning. Ytterst är det fråga om större kundnytta i form av skarpare sensorer med potential att minska antalet olyckor.

Nästa utvecklingssteg är integration av testutrustningen i ett kommersiellt fordon. Med det följer programmering och optimering av algoritmer i FPGA-kretsar för att säkra prestanda mot rörliga mål.

En uppskalning av verksamhet kommer gradvis att påbörjas för att uppfylla dessa mål.

”Detta är ett enastående fantastiskt kvantumsprång tekniskt som tagits med extremt små resurser under en extraordinär situation under våren och sommaren i skuggan av Covid-19-pandemin med Terranets två systemexperter, Dmitry Parhomenko och Olex Khlivniuk, i spetsen,” säger bolagets VD Pär-Olof Johannesson.

Dessa resultat kommuniceras nu direkt med kund och kommer att förvisas vid Daimler-Mercedes Benz Startup Autobahn Expo som är flyttad till februari 2021 Stuttgart. 

En interaktiv film i VIMEO-format som visar prototypen och beskriver scenariot har producerats och finns tillgänglig from idag på bolagets hemsida. https://vimeo.com/446443338

 
För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.