Terranet påskyndar sin mjukvaruutveckling genom att simulera trafikolyckor med autonoma fordon i ett virtuellt system

Parallellt med testerna i fysisk labbmiljö av förarstödsystemet BlincVision, sätter Terranet upp en avancerad virtuell miljö för att kunna testa hur systemet reagerar i olika trafiksituationer.

-Innan vi ger oss ut i trafiken med ett testfordon vill vi analysera olika kritiska förarsituationer i en virtuell testmiljö. Genom att använda en professionell simuleringsplattform kan vi validera prestandan för varje komponent av BlincVision under realistiska förhållanden och därmed påskynda vår hård- och mjukvaruutveckling, säger Nihat Küçük, CTO på Terranet.

I en detaljerad 360°-modell med olika urbana miljöer, trafiksituationer, väder- och ljusförhållanden samt fordonstyper och modulinställningar testas BlincVision under nästan realistiska förhållanden. Simuleringen utgår från de mest relevanta och säkerhetskritiska trafiksituationer som Euro NCAP* har tagit fram och standardiserat.

En sofistikerad simuleringsmiljö hjälper till att reproducera och validera Terranets utveckling, särskilt när det gäller BlincVisions latens, noggrannhet och robusthet.

-För att träna AI-mjukvaran för objektidentifiering krävs mycket stora mängder av virtuella trafikanter i olika trafikscenarier. Utvecklarna måste därmed testa och validera lösningar i en omfattande mängd och under varierande förhållanden, säger Nihat Küçük.

*) Euro NCAP, European New Car Assessment Programme, är ett trafiksäkerhetsamarbete mellan några av Europas stater, däribland Sverige, biltillverkare och frivilliga organisationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilaga