Terranet påbörjar integration av prototyp i bil – avtalsgrundande tester bedöms vara färdiga under årets andra kvartal

Terranet AB (publ) eller (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget påbörjat förberedelsearbetet inför de kommande prototyptesterna av BlincVision i bil under årets andra kvartal. Viktiga tester bedöms kunna slutföras under årets andra kvartal och vara avtalsgrundande. Dialog med världsledande tillverkare och leverantörer ligger som grund för hur testerna utformats.

Bolaget har under inledningen av april månad inlett arbetet med optimering av de olika beståndsdelarna i vårt BlincVision-system baserat på förra kvartalets testresultat. Vidare kommer arbetet med produktspecifikationer samt förberedelser inför den kommande prototyptesten i bil att intensifieras i linje med den tidigare kommunicerade tids- och utvecklingsplanen. Bolaget ligger nu väl i fas inför kommande prototypdemo i bil, främst efter en rad starka framsteg i utvecklingsarbetet vilket nyligen kommunicerats till tillverkare, leverantörer och aktiemarknaden.

Bolaget avser att under årets andra kvartal kontinuerligt uppdatera aktiemarknaden om Bolagets fortsatta utveckling inom ramarna för de pågående testerna.

En film finns på Bolagets Youtube-kanal och kommer inom kort även vara tillgänglig på vår webbsida om prototyptesterna som utförts under första kvartalet.

Magnus Andersson, VD Terranet kommenterar:

”Terranet befinner sig i ett otroligt spännande stadie där år av utveckling äntligen kommer till sin spets. Att Bolaget nu initierar dessa tester är en betydande milstolpe i det utvecklingsarbete som utförts under de senaste åren i Bolaget.

Vi ser ett större intresse för vår teknologi vilket syns tydligt från den feedback som vi kontinuerligt får av ledande biltillverkare och leverantörer.

Det är väldigt uppmuntrande att BlincVision nu nått en helt annan nivå av teknisk mognad vilket vi direkt kan ta med oss och använda i pågående partnerdialoger.

Vi har under inledningen av året varit runt om i världen och presenterat Terranet till bilindustrin, senast fick vi nöjet att tillsammans med Business Sweden och Jan Björklund, Sveriges ambassadör i Italien, presentera Terranet och BlincVision på VTM mässan i Turin, Italien. Vi avser framgent att även delge aktiemarknaden om de event som vi under året kommer att närvara på.”

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, VD        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).
Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga