TERRANET OCH ASTAZERO UTVECKLAR NYA PROVMETODER FÖR AVANCERADE FÖRARSTÖDSSYSTEM

Terranet har beviljats innovationsbidrag av Vinnova, för att i samarbete med RISE testbädd AstaZero driva banbrytande forskning. Syftet är att utveckla nya ADAS-provmetoder för oskyddade trafikanter i tidskritiska olycksscenarier där avancerade förarstödssystem (ADAS) spelar en avgörande roll i att rädda liv. 

Målsättningen är att förbättra trafiksäkerheten genom att utveckla nya provmetoder för såväl befintliga som nya förarstödssystem. Ambitionen för samarbetet mellan Terranet och AstaZero är att de nya metoderna framgent ska ingå i eller bidra till Euro NCAP:s ratingmetoder*. Innovationsbidraget från Vinnova uppgår till 190 000 SEK.

”Det är viktigt att test- och utvärderingsmetoderna inom ADAS-tekniken följer med då utvecklingen av självkörande bilar och nya mobilitetslösningar accelererar. Det behövs skarpare krav när nya teknologier kommer ut på marknaden och när stadstrafiken blir alltmer komplex. Därför är jag glad att vi får möjlighet att bidra med vår erfarenhet om vad som krävs för att ta metoderna till nästa nivå”, säger Magnus Andersson, VD Terranet.

AstaZero ägs av forskningsinstitutet RISE och är ackrediterat av Euro NCAP att utföra ratingprov för ADAS. https://www.astazero.com/

*Euro NCAP (European New Car Assessment Programme), har skapat det femstjärniga säkerhetsklassificeringssystemet för att hjälpa konsumenter, deras familjer och företag att jämföra fordon lättare och hjälpa dem att identifiera det säkraste valet för deras behov.

är ett trafiksäkerhetsamarbete mellan några av Europas stater, däribland Sverige, biltillverkare och frivilligorganisationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga