TerraNet levererar testutrustning för offline kommunikation riktat mot försvarsindustrin

TerraNet har nyligen tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med en ledande internationell försvarsindustrikoncern och har nu mottagit en order att leverera anpassad testutrustning för vidare utforskning av användningsområden samt att optimera TerraNets’ patenterade algoritmer för strömning av data och video utanför nätet.

Ordern, med ett initialt värde av 425 000 kr åtföljs av en option på ytterligare leveranser med ett totalt värde på upp till 1 000 000 kr.

Ordern kommer efter att TerraNet visat på banbrytande resultat av den egenutvecklade och patenterade mjukvaran för strömning av högupplöst video i offline läge. Tillsammans med TerraNets teknik för positionering och multihop uppnåddes en räckvidd vid strömming av data på flera kilometer, utan uppkoppling mot radionät eller satelliter.

På samma sätt som att självkörande bilar blir verklighet, förutspås inom sjöfarten att obemannade båtar (ASV) inom en snar framtid ska kunna behärska flera funktioner med hjälp av nya och förbättrade kommunikationsmöjligheter, offline som online.

”Efter att ha genomfört gemensamma tester så har vår kund nu bestämt sig för att gå vidare och pröva vår teknik för olika användningsområden och vi kommer nu att få möjlighet att optimera vår teknik för de extrema och krävande förhållanden som försvarsindustrin ställer.” Säger Mats Lindblad, SVP Business Area Industrial IoT på TerraNet, och fortsätter ”Vi ser en stor potential för våra applikationer inom säkerhets- och försvarsindustrin med tanke på den oerhörda nytta vår teknik ger att kunna kommunicera även off-line.”


För ytterligare information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
investorrelations@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se
 

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl 14:00 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.