Terranet har avslutat prototyptester i labb under första kvartalet enligt plan

Terranet AB (publ) eller (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget erhållit positivt resultat från de tidigare kommunicerade prototyptesterna som utförts i labb under det första kvartalet. Data som genererats validerar teknologin och möjliggör för bolaget att i närtid initiera tester i bil och fortsätta utvecklingen av BlincVision.  

Under testerna har det löpande skett relevanta mätningar inom bland annat reaktionstid (latency), objektidentifiering, objektklassificering, ljusförhållanden och ögonsäkerhet som genomförts framgångsrikt och genererat betydelsefulla data för den fortsatta produktutvecklingen. Huvudsyftet var att i kontrollerad miljö validera systemets funktionalitet och kapacitet.

Särskilt tillfredsställande var att verifiera vår unika och snabba reaktionstid samt en bekräftelse på att systemet fungerar i olika ljusförhållanden. Parallellt med initiering av prototyptesterna i bil fortsätter nu utvecklingen av BlincVisions prestanda och precision.   

Genom detta prototyptest i labb har Bolaget erhållit avgörande data som nu skall omsättas till relevanta specifikationer som Terranet nu för första gången i detalj kan diskutera med potentiella partners. Detta är en viktig och betydande milstolpe i kommersialiseringen av teknologin, vilket ligger till grund för att skapa attraktiva partnerskap.

Magnus Andersson, VD Terranet, kommenterar:
”Utfallet av labbtesterna är otroligt uppmuntrande och ger oss den bekräftelse som vi behöver för att kunna sjösätta de kommande prototyptesterna i bil. Dessa tester kommer därefter att ligga till grund för ett större kommersiellt avtal med en eller flera ledande tillverkare och leverantörer inom bilindustrin. Nu avser vi att accelerera prototyptesterna i bil för att snarast kunna presentera resultaten till aktiemarknaden men även till utvalda partners inom industrin. Under mars månad har vi haft fördjupade samtal med ett flertal större biltillverkare inför våra tester i bil.

Vi kommer framgent att uppdatera marknaden om utfallet av Bolagets demotester i bil och dess resultat som förväntas vara oss tillhanda under slutet av årets andra kvartal.”

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

 

 

Bilaga