TERRANET FORTSÄTTER UTVECKLA NYA PROVMETODER MED MEDEL FRÅN TRAFIKVERKET  

Terranet har tilldelats ett anslag på 614 000 SEK från Trafikverkets skyltfond för ett gemensamt projekt tillsammans med RISE testbädd AstaZero. Projektet, som löper under 2024, syftar till att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom utveckling av nya provmetoder och tekniker för avancerade förarstödsystem (ADAS).

Projektet, med titeln ”Avsevärd olycks- och skadereduktion av oskyddade trafikanter med nya ADAS-metoder och ny teknik”, syftar till att utveckla nya prov- och verifieringsmetoder för BlincVision och SoA ADAS-system för autonom bromsning AEB (Autonomous Emergency Braking) i tidskritiska olycksscenarion.

Projektet omfattar sex arbetspaket som ska löpa under hela 2024:

  1. Uppdatering av provmetoder: Fokuserar på skymd sikt av fotgängare, cyklister och e-scootrar med högre hastigheter och nya träffpunkter baserade på fältdata.
  2. Utveckling av L2-scenarier: Inriktar sig på scenarion där cyklister eller e-scootrar plötsligt svänger in framför en bil.
  3. Prototypintegration i provbil: Bygger in BlincVision-prototypsystemet i en provbil hos Revere på Chalmers, med montering av provutrustning och körrobot av AstaZero.
  4. Verifieringsprov: Testar BlincVision och ett SoA ADAS-system i de uppdaterade och nya metoderna för validering och verifiering.
  5. Analys och rapportering: Sammanställer data och resultat från testerna.
  6. Slutrapport: Framställer en omfattande rapport om projektets utfall.

”Projektet är ett viktigt steg framåt mot vårt mål att göra stadstrafiken säkrare. Med Trafikverkets finansiering, AstaZeros expertis och vår egen tekniska kompetens, är vi övertygade om att vi kan driva både vår produktutveckling och branschens provmetoder framåt”, säger Magnus Andersson, VD för Terranet.

Om Skyltfonden
Skyltfonden drivs av Trafikverket och stöder forskning och utveckling inom området trafiksäkerhet. Skyltfonden ger bidrag till innovativa projekt och finansieras av Transportstyrelsens försäljning av personliga registreringsskyltar.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga