Terranet förstärker bolagets IR-funktion och renodlar affärsverksamheten

I syfte att förstärka bolagets Investor Relations inordnas bolagets IR-rutiner i CFO-Treasury under ledning av Terranets nya Finansdirektör Thomas Falkenberg.

I samband med det renodlas också verksamheten där bolagets marknadschef Michaela Berglund (CMO) i nära samverkan med bolagets CTO Nihat Küçük och VD Pär-Olof Johannesson kan fokusera mer intensivt på produktlansering, försäljning och utveckling av strategiska affärer.

Organisationsförändringen är i kraft med omedelbar verkan.

Om Terranet
Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se
Du kan registrera dig för Terranets nyhetsbrev på www.terranet.se/for-investerare

Utsedd Certified Adviser till Terranet AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se

För mer information:
Thomas Falkenberg
CFO
thomas.falkenberg@terranet.se
+ 46 703 360 346

Press:
Sam Aurilia
terranet@fischtankpr.com
FischTank PR