TerraNet får ytterligare kundorder inom aktiv säkerhet

TerraNet har idag mottagit ytterligare en order för optimering av LTE-V – den nya generationens nätstandard inom bil-till-bilkommunikation.

Ordern om 180 000 SEK är ett första avrop inom ramen för en 0-serie och industrialiseringsprogram med ett totalt värde på 1,8 MSEK fram genom andra kvartalet 2018 för framtagning av en första prototyp för detta nya initiativ. Mjukvaran kommer slutligen att licensieras och beräknas finnas som en systemintegrerad del i nyproducerade bilar redan år 2020.

TerraNet och kunden, som är världsledande leverantör inom passiv och aktiv säkerhet, har ett redan väletablerat samarbete för sensorbaserad fordonskommunikation för främst offline- och icke-cellulära nättjänster. 

TerraNet har en modulär mjukvaruplattform för säkerhetskritisk data-och telettrafik utanför molnet med underliggande prestandaförbättrande patenterade algoritmer. Bland dessa utgör låg latens, strömförbrukning och hög bandbreddsoutput dimensionerande systemparametrar för nätstabilitet. Det gäller avseende såväl sensorbaserad maskin-till-maskinkommunikation för ökad produktivitet, som inom fordons-till-fordonskommunikation för ökad trafiksäkerhet. Terranets teknologi är anpassad för mikrovågsfrekvenser upp till 60 GHz för såväl cellulära som icke-cellulära radiogränssnitt. ”Medan bolagets huvudsakliga nisch och fokus hittills varit inom W-LAN är vi mot den bakgrunden särskilt nöjda att nu fått förtroendet att kunna ta en position även inom LTE-V och 5G – den nya generationens nätstandard, säger Mats Lindblad, SVP Industrial IoT vid TerraNet AB”

För mer information kontakta:
Christina Björnström, VP Marketing & Investor Relations
investorrelations@terranet.se

+ 46 70 332 32 62
 

OM TERRANET
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bandbreddskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se 

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl 18:00 CEST 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.