TerraNet får order inom V2V och aktiv säkerhet

TerraNet har idag mottagit en order under pågående utvecklingsprogram mot kund som innebär att testköra bilar innehållande TerraNets applikationer för bil-till-bil kommunikation (V2V) i verklig trafikmiljö. Orden innebär också för TerraNet att optimera den kommande nätverksstandarden inom mobilkommunikation, 5G och LTE-V med TerraNets algoritmer inom V2V för att förmedla data och säkerhets-meddelande mellan bilar i offline-läge.

Utökat uppdrag
Ordern, med ett värde av ca 1 miljon kronor, avser ett delvis utökat uppdrag inom pågående industrialiseringsprojekt omfattande framtagandet av en sensorbaserad mjukvara inom området aktiv trafiksäkerhet och att genomföra tester i bilar i verkliga trafiksituationer av den utvecklade mjukvaran som med avancerad dataanalys ger bilen självkontroll. Mjukvaran beräknas finnas under licensiering i nyproducerade bilar inom två till tre år.

Samarbete med inom autonom bilkörning
TerraNet och kunden har ett redan etablerat samarbete för fordonskommunikation (V2V) inom aktiv säkerhet och uppkopplade bilar och denna order har lagts som ett nästa steg mot industrialisering.
 

Banbrytande resultat
“Vi har nått två milstolpar med denna order. Den ena ör att kunna visa på TerraNets teknologi för aktiv säkerhet i verkliga trafiksituationer. Den andra är att få denna uppföljande order från vår kund för att fortsätta vårt arbete även på framtida teknologi för mobila nätverk. Detta efter att ha levererat banbrytande resultat på nuvarande standard.”,
säger Pär-Olof Johannesson VD TerraNet

Den saknade länken
TerraNets unika algoritmer och mjukvara för V2V-kommunikation arbetar i off-line-läge utanför GPS- och operatörsnät och är den saknade länken i ett bilsensornätverk som naturligt störs av näraliggande byggnader, fordon eller andra föremål i dess väg. TerraNets V2V-applikationer ger kompletterar funktionalitet när GPS-signaler är svaga, långsamma eller helt saknas.

Framtida mobila nätverk
5G är benämningen på nästa generations mobila telekommunikationsstandard som för närvarande utvecklas inom radiosektorn. Branschen siktar mot 2020 för utrullningen av 5G som förväntas stödja en mängd olika applikationer inom IoT.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, CEO
investorrelations@terranet.se
 
 
+ 46 70 332 32 62

Utsedd Ceritified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl 15:30 CEST 

OM TERRANET
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se