TerraNet får order av Alfa Laval för effektiviseringslösningar genom off-line teknologi

TerraNet och Alfa Laval har idag ingått ett samarbete att utveckla innovativa lösningar ämnat åt Alfa Lavals produkt- och tjänstekatalog. Lösningarna ska byggas utifrån TerraNets mjukvaruplattform för off-line kommunikation med avsikt att kunna minska kostnader för industriell infrastruktur, förbättrad produktionsövervakning och att utveckla nya affärsmodeller för Alfa Lavals olika kundgrupper.

Den initiala ordern har ett värde av 400 000 kr med målet att designa kommersiella tillämpningsområden, ta fram hård- och mjukvarudemos samt bygga kundfall för Alfa Laval. Potentiella kundfall finns inom Alfa Lavals segment för sjöfart, jordbruk och industri 4.0. Projektet innebär att bygga prototyper för att sedan ingå långsiktigt licensavtal.

TerraNet har under våren 2017 visat på banbrytande resultat av den patenterade mjukvaran för off-line kommunikation, utan krav på uppkoppling mot mobilnät, andra radiosignaler eller satelliter. Funktioner lämpliga för denna order inkluderar;

   Strömning av högupplöst video i off-line läge

   Vidarebefordra sensordata med en unik, optimerad multi-hop teknik (fungerar även runt hörn)

   Snabb positionering och lokalisering av objekt, både inom- som utomhus

“Vi ser stora möjligheter för processoptimering och automatisk, intelligent datahantering med denna sensorbaserade off-line teknologi.”, säger Jan Ackalin, Head of Automation, Development & Connectivity Competence Centre, Alfa Laval Köpenhamn.

Alfa Laval är en global ledare inom flera av de industrisegment som TerraNet har satt fokus på i sin strategi inom affärsområdet Industrial IoT.

”Det är betydelsefullt att få arbeta fram affärspotentialen med vår unika programvara för Alfa Laval och deras kunder. Inte minst för det stora intresse och öppenhet för framtidens teknik som Alfa Laval har visat”, säger Mats Lindblad, SVP Business Area Industrial IoT på TerraNet, och fortsätter: ”Vi ser en stor potential med vår intelligenta programvara för off-line kommunikation i industriella applikationer för exempelvis ökad effektivitet och minskade produktionsavbrott och som öppnar för nya potentiella affärsmodeller.”

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, CEO
investorrelations@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

OM TERRANET
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.