TerraNet bekräftar motpart i tidigare erhållen kundorder från global mediakoncern

TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) kommunicerade genom pressmeddelande den 21 november 2019 en första avropsorder inom självkörande teknik från, vad Bolaget i sin kommunikation benämnde, ”global mediakoncern” och ”världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen”. Bolaget kan, mot bakgrund av vad som framkommit under Bolagets investerarpresentation idag, bekräfta att motparten är Walt Disney Imagineering Research and Development. Projektet med kunden ligger för tillfället vilande då kunden, precis som TerraNet, under rådande omständigheter med anledning av Covid-19 korttidspermitterat en del av sina anställda.

TerraNet kan vidare bekräfta att kundavtalet inte har förändrats mot vad som tidigare har kommunicerats.
 

Ansvarig för informationen

Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvariga persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av TerraNets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan kontaktas för ytterligare information.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

Kort om TerraNet

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Certified Adviser

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.