Terranet AB uppdaterar marknaden i ett vd-brev, april 2023

Bäste aktieägare. Årets första kvartal lider mot sitt slut och på Terranets kontor i Lund och Stuttgart jobbar personalen intensivt med att göra BlincVision redo att demonstreras för potentiella kunder.

BlincVision är ett antikollisionssystem för fordon med uppgiften att rädda livet på oskyddade trafikanter i stadstrafiken. Teknologin bygger på en unik och patenterad innovation vilken kombinerar laser med en eventsensor, även kallat eventkamera. Det resulterar i upp till tio gånger snabbare reaktionstid jämfört med de system som existerar på marknaden idag. Vid en hastighet av 70 km/h kommer BlincVision reducera stoppsträckan med upp till 6 meter, det räddar liv! BlincVision utvecklas för den snabbt växande ADAS-marknaden (Advanced Driver Assistance System) och till marknaden för självkörande fordon. BlincVision består av tre olika huvudkomponenter när den ska integreras i ett fordon: en laserscanner, två sensormoduler och en datorenhet.

Nyligen tog vi emot en första version av BlincVisions laserscanner från Prevas Development AB och våra ingenjörer har påbörjat testningen i labbet här i Lund. De initiala resultaten är väldigt lovande, vi vill dock göra ytterligare utvärderingar innan vi kan avslöja fler detaljer. Laserscannern kommer, när den väl uppvisat önskvärd funktionalitet, att integreras i en så kallad ”pre-production” prototyp i ett fordon som kan visas för potentiella kunder. Vår ambition är att ha prototypen färdig under året.

Genomförbarhetsstudierna av vår sensormodul har gått in i nästa fas och vi fortsätter samarbetet med våra internationella partners. De första resultaten har varit tillfredsställande och vi fokuserar nu på att ytterligare förbättra prestandan och välja den partner som kan producera en prototyp av sensormodulen.

Kommersialiseringsprocessen av BlincVision har hög prioritet. Nyligen beslutade vi att expandera Terranets globala försäljnings- och affärsutvecklingsnätverk med en senior advisor inom fordonsindustrin. Han kommer att på konsultbasis fokusera på marknaderna i Asien. Nätverket har hittills främst varit inriktat på den europeiska marknaden, vi ser emellertid en stor möjlighet att försäljningen gynnas av att vi säkrar relationer med OEM- och Tier1-tillverkare över hela världen. En ytterligare viktig faktor för Terranet är Valberedningens föreslag att välja in Torgny Hellström i styrelsen. Torgny har en mycket relevant bakgrund och ett brett kontaktnät vilket stärker bolagets möjligheter att snabbt förverkliga kommersialiseringen av BlincVision och gynnar bolagets vidare affärsutveckling. Samtidigt fortsätter vi att rekrytera ingenjörer och projektledare till kontoren i både Lund och Stuttgart för att säkerställa fler och snabbare framsteg i produktutvecklingen.

För en vecka sedan besökte jag tillsammans med vår CTO Nihat Kücük Tech AD-konferensen i Berlin. Det är tydligt att digitaliseringen förändrar fordonsindustrin och skapar nya typer av fordon med avancerad mjukvara som möjliggör en påskyndad implementering av nya förarstödssystem. En förutsättning för att helt självkörande fordon ska bli verklighet är att nya kompletterande förarstödsystem som BlincVision integreras.

Fler event och möten väntar de närmaste månaderna. I slutet av maj får vi tillfälle att presentera Terranet och BlincVision när vi deltar på VECS i Göteborg. VECS är en av norra Europas största mässor med fokus på mobilitet, elektrifiering och uppkopplade fordon. I maj har vi också blivit inbjudna till den internationella tech-konferensen ICA Summit i Frankfurt. Konferensen kommer att belysa vad vi kan förvänta oss att se på vägarna i framtiden och hur snabbt ny teknik omdefinierar bilindustrin.

Ser fram emot att hålla er uppdaterade kring allt spännande som sker på Terranet.

Magnus Andersson
Vd, Terranet AB

Lund, april 2023

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

 

 

 

Bilaga