Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Terranet meddelade marknaden att man är redo att producera första sample-versionen av sin scannermodul.
 • Magnus Andersson tillträdde som vd för Terranet den 1 september. Samtidigt gick Göran Janson från rollen som vd och styrelseledamot till sin ordinarie roll som styrelseordförande och Anders Blom gick från sin roll som styrelseordförande till sin ordinarie roll som styrelseledamot.
 • Magnus Andersson, vd, ingick avtal om att förvärva teckningsoptioner.
 • Terranet utsåg Magnus Andersson till ny vd.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Terranet meddelande marknaden att Prevas får uppdraget att bygga den första prototypen av BlincVisions laserscannermodul.
 • Terranet uppdaterade marknaden om bolagets framsteg i produktutvecklingen.
 • Terranet deltog på Redeye’s Autotech välbesökta investerardag där vd Magnus Andersson presenterade bolaget.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2022

 • Intäkterna uppgick till 252 (616) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 119 (-6 616) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) kr.

Delårsperioden, 1 januari – 30 september 2022

 • Intäkterna uppgick till 438 (1 208) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -21 940 (-24 998) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,11) kr.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 34 960 tkr (62 788 tkr vid ingången av året). 

Vd-kommentarVi kliver in i nästa fas

Bästa aktieägare,
Det är med glädje jag skriver mitt första vd-ord för Terranet. Mitt intryck av bolaget nu efter drygt två månader på vd-posten är att den interna kunskapen är än mer imponerande, potentialen för affären klart större och vikten av att få ut BlincVision till marknaden ännu viktigare än jag kunde föreställa mig när jag accepterade att anta utmaningen att leda Terranet in i framtiden. Efter viktiga framsteg i produktutvecklingen under tredje kvartalet står vi nu i ett läge där bitarna börjar falla på plats och vi äntligen är redo att producera fungerande prototyper till delar av vårt antikollisionssystem BlincVision.

Scannermodulen under utveckling
I början av november kunde vi berätta att vi ingått ett samarbetsavtal med Prevas Development om att utveckla en första prototyp av scannermodulen, den bärande komponent i BlincVision-systemet som skannar av området framför bilen med hjälp av tät, flerstrålig laserteknik. Bakom denna viktiga milstolpe ligger ett intensivt arbete med att sätta de tekniska specifikationerna samt simulera och testa designen. Jag är enormt stolt över teamets engagemang och envishet och det ska bli fantastiskt kul att se vad vi kan åstadkomma när vi i nästa steg arbetar tillsammans med Prevas.

En andra nyckelkomponent är den högkänsliga sensorenheten som fångar upp laserstrålarna och via mjukvaran blixtsnabbt bearbetar och tolkar datan. I skrivande stund utvärderar vi möjliga samarbetspartners i utvecklingen av den högteknologiska sensorn för att kunna snabba på time to market. Jag ser fram emot att kunna berätta om framstegen på detta område inom en snar framtid. Ambitionen är att under 2023 kunna presentera fungerande prototyper.

Positiv respons från marknaden
2022 har präglats av en orolig omvärld och ett skakigt börsklimat, men det finns ljusglimtar. Efterfrågan på och intresset för smarta förarstödssystem och sensorteknologi växer. År 2020 uppskattades marknaden för avancerade förarstödslösningar, så kallad ADAS, till 34 miljarder USD (Deloitte, 2021 Global Automotive Supplier Study), och fram till 2025 väntas den växa med 150% till 84 miljarder USD. Det gör ADAS och sensorer till det tredje snabbast växande komponentsegmentet inom fordonsindustrin. Nya, innovativa aktörer poppar upp och är med och driver utvecklingen av nästa generations smarta, säkra och energisnåla fordon, anpassade till förändrade transportmönster och trafikbehov i världens städer.

Under mina första månader som vd har jag hunnit träffa en hel del olika aktörer i branschen och berätta om vad Terranet gör – alltifrån fordonstillverkare och potentiella kunder till möjliga partners och branschorganisationer. Vår teknik väcker nyfikenhet och den generella responsen är att BlincVision fyller ett behov på marknaden som andra förarstödsteknologier inte kan.

Allt fler fordonstillverkare och teknikleverantörer ser behovet av ett ekosystem av sensorlösningar som fyller olika behov. Lidar, radar och kamerateknik har alla sina fördelar, men ingen av dem fungerar optimalt i alla trafiksituationer. Vi ser tydliga drivkrafter som driver efterfrågan på en produkt som BlincVision, som kompletterar andra förarstödslösningar i tät trafik där bilen blixtsnabbt och på mycket korta avstånd måste kunna bedöma situationen och identifiera vilket objekt som rör sig framför bilen.

Fortsatt kapitalisering av bolaget
En förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hålla en hög takt i utvecklingsarbetet är naturligtvis att vi har en långsiktigt stabil kassa. Teckningsoptionsprogrammet T05B kommer att ge Terranet ett kapitaltillskott under våren. Styrelsen jobbar aktivt med finansieringsfrågan och jag känner mig trygg i att vi kommer att säkra det kapital som behövs för att kunna ta BlincVision i mål de närmaste åren.

Det intensiva produktutvecklingsarbetet fortsätter enligt plan. Vi har en bit kvar till en färdig BlincVision-produkt, men varje milstolpe vi passerar, och den utveckling vi ser i fordonsbranschen och i urbana trafikmiljöer världen över, stärker min övertygelse om att Terranet är på rätt väg.

Magnus Andersson
Verkställande direktör
Lund, 17 november 2022

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilagor