Ledning och styrelse i Terranet förvärvar teckningsoptioner

PRESSMEDDELANDE
Lund, 10 juni 2022

Terranets CTO Nihat Küçük och styrelseledamöterna Magnus Edman, Göran Janson och Karolina Bjurehed förvärvar teckningsoptioner i bolaget. Optionerna tillhör de två incitamentsprogram som årsstämman 2022 beslutade om i enlighet med styrelsens förslag.

Nihat Küçük, Magnus Edman och Göran Janson förvärvar 100% av sina berättigade optioner, och Karolina Bjurehed ca 87%. Programmet är utformat så att även kommande vd erbjuds att förvärva optioner, högst 2 500 000.

Terranets styrelseordförande Anders Blom kommenterar:

”Jag ser framför allt väldigt positivt på att vår teknikchef förvärvar alla sina optioner, han tror på bolaget och att vi är på rätt väg. Vi har gjort stora framsteg i produktutvecklingen det senaste året och optionsköpen visar på teamets engagemang för att nå våra mål”.

Styrelseordförande Anders Blom omfattas inte av incitamentsprogrammet då han företräder aktieägaren Maida Vale Capital AB som lade fram förslaget till stämman. Terranets CFO Thomas Falkenberg omfattas inte då han är konsult i bolaget. Styrelseledamoten Tarek Schoeb kommer att separat föreslås ett mer anpassat förslag till incitamentsprogram med anledning av att han är bosatt i Storbritannien.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
Tel: +46 703 360 346
E-mail: thomas.falkenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2022 kl. 08.00 CET

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilaga