Kundorder inom självkörande teknik från global mediakoncern

Terranet har erhållit en första avropsorder från en världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen. Ordervärdet i första fasen är på 200 000 SEK för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet för olika åkattraktioner. Det är ett omfattande projekt som förväntas pågå under åtminstone två år – 2020 och 2021. Terranet har utvecklat affären och är konsortieledare i nära industriellt samarbete med ÅF. Det totala offererade fakturabeloppet för bolaget under perioden estimeras till ca 17-20 MSEK i intäkter med avdrag för direkta omkostnader.

Terranet har kvalificerats för detta uppdrag och upphandling sedan i mars i år.  Det är med enorm tillfredsställelse både bland anställda, partners, verkställande ledning och styrelse att vi lyckats vinna detta mycket intressanta projekt. Det bekräftar vår relevans, position och potential som leverantör av radio- och bildanalysbaserade ADAS-plattformar för avancerat förarstöd.  Detta blir också en utgångspunkt för en successiv expansion av verksamhet och att ytterligare vässa vår produktutvecklingsmiljö för nästa generations autonoma transportsystem,  säger bolagets VD Pär-Olof Johannesson.
   

För mer information kontakta: 

Pär-Olof Johannesson, VD

mailto:parolof.johannesson@terranet.se

 + 46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO

mailto:Mattias.larsson@terranet.se

+46 72 709 56 01
   

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

http://www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 novmeber 2019 kl 09:00 CET

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.