Byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2020. Fram till dess kommer FNCA att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01
 

Kort om TerraNet

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Certified Adviser

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.