Sista dag för handel med BTA i TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB:s (”TerraNet”) företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”TERRNT BTA B”) är den 11 november 2019. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 13 november 2019. De nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 15 november 2019.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår TerraNets aktiekapital till 50 502 653 SEK och antalet B-aktier till 47 372 385. Det totala antalet aktier, det vill säga såväl A- som B-aktier, uppgår till 50 502 653.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB var TerraNets finansiella rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerade emissionsinstitut.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

   
Om TerraNet

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.