Ny order från fordonskomponentleverantör inom smarta bromssystem

Terranet har i dag fått en ny beställning från den ledande fordonskomponentleverantören inom smarta bromssystem som bolaget sedan tidigare samarbetar med enligt pressmeddelande den 21 mars 2019. Denna andra fas i projektet avser prototypframtagning och funktionsprovning för en avancerad kommunikationslösning mellan fordon. Ordervärdet för denna fas i projektet är motsvarande 640 000 kronor med omedelbar leveransstart.

 
För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se 
+ 46 70 332 32 62

Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se

 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2019 kl 15:50 CEST  

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.