Terranets BlincBike omnämnt i TechCrunch

Terranets nyligen introducerade produkt BlincBike är med i nyhetsbrevet till TechCrunch.

Utvecklingen av tvåhjuliga fordon är på stark frammarsch och viktig för mikromobiliteten i den urbana miljön, där också 70% av alla cykelolyckor sker. BlincBike är framtagen för att minska antalet cykelrelaterade incidenter där 30% uppkommer genom fordon eller motorcyklar som närmar sig bakifrån.

Funktionaliteten hos BlincBike består i att upptäcka, klassificera och spåra faran, för att därefter varna cyklisten om bakomvarande faror i trafiken. Cyklisten behöver därmed inte vända sig rakt bakåt utan kan fokusera på att hålla blicken i färdriktningen.

BlincBike består av en kamerasensor som varnar cyklisten, antingen via en mindre display eller genom en vibrerande signal i cykelns handtag. Genom att systemet upptäcker fordon och läser av avstånd samt förutser dess riktning uppmärksammas cyklisten på kritisk information som gör att hen kan fatta livsavgörande beslut i trafiken. BlincBike kan även spela in trafiksituationer vilket kan användas vid försäkringsärenden eller för att dela färden med vänner via digitala plattformar.

Detta är Terranets första produkt som når marknaden med visionen att rädda liv.

“BlincBike är vår första produkt som riktar in sig på mikromobilitet. Vi ser en stor potential i att kunna erbjuda trafiksäkerhetsprodukter till en snabbt växande marknad,” säger Terranets CTO Nihat Küçük. “Under de senaste fyra åren har e-bikes förorsakat 200.000 olyckor bara i USA. Med urban säkerhet i åtanke är det ett logiskt steg för Terranet att nu expandera till mikromobilitet. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla innovativa produkter, utöver VoxelFlow™, som räddar liv i våra städer.”

Du kan även se en video om BlincBike här: https://www.youtube.com/watch?v=MSeTccsYqvs

Läs TechCrunchs nyhetsbrev här.